Z ostatniej chwili

Komunikat Straży Miejskiej

2020-03-17 11:08:43 informacje
img

Z uwagi na konieczność zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19 informuje się, że wszystkie osoby, które mają wystawione imienne wezwania do Straży Miejskiej w Częstochowie oraz do Sekcji Terenowych przypadające na dni 12-25.03.2020 nie mają obowiązku stawienia się w tych terminach, a powinny telefonicznie uzgodnić z prowadzącym sprawę funkcjonariuszem nowy termin wezwania lub formę złożenia wyjaśnień.

Telefon kontaktowy do Straży Miejskiej w Częstochowie to 34 3683192 w godz. od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku.

Straż Miejska w Częstochowie apeluje również do wszystkich zainteresowanych, aby do 25 marca 2020 r. w miarę możliwości nie zgłaszały osobiście spraw w Straży Miejskiej przy ul. Krakowskiej oraz w Sekcjach Terenowych na terenie miasta.

Wszelkie prośby o interwencje Straż MIejska prosi zgłaszać telefonicznie (numer alarmowy do dyżurnego 986, numer stacjonarny do dyżurnego 34 3683190 lub pocztą tradycyjną albo pocztą elektroniczną: smiejska@czestochowa.um.gov.pl

Do 25 marca 2020 r. zawieszone zostaje funkcjonowanie Biura Rzeczy Znalezionych.

Page generated in 0.0149 seconds.