Z ostatniej chwili

Komunikat Straży Miejskiej

2020-03-27 08:04:41 informacje
img

Z uwagi na konieczność zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19 informuje się, że wszystkie osoby, które mają wystawione imienne wezwania do Straży Miejskiej w Częstochowie oraz do Sekcji Terenowych  nie mają obowiązku stawienia się w podanych terminach, a powinny telefonicznie uzgodnić z prowadzącym sprawę funkcjonariuszem nowy termin wezwania lub formę złożenia wyjaśnień.
Telefon kontaktowy do Straży Miejskiej w Częstochowie to 34 3683192 w godz. od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku.
Straż Miejska w Częstochowie apeluje również do zainteresowanych, aby do odwołania w miarę możliwości nie zgłaszały osobiście spraw w Straży Miejskiej w Częstochowie przy ul. Krakowskiej 80 oraz w Sekcjach Terenowych na terenie miasta.
Wszelkie prośby o interwencje Straż Miejska prosi zgłaszać telefonicznie (numer alarmowy do dyżurnego 986, numer stacjonarny do dyżurnego 34 3683190, inne pisma pocztą tradycyjną albo pocztą elektroniczną: smiejska@czestochowa.um.gov.pl
Do odwołania zawieszone zostaje funkcjonowanie Biura Rzeczy Znalezionych.

Page generated in 0.0149 seconds.