Z ostatniej chwili

Konferencja Kierunek Dziecko oraz VII Forum DLA RODZINY

2023-11-27 11:43:43 informacje
img

Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY”, Miasto Częstochowa, Fundacja Polski Mogą Wszystko i UNICEF organizują VII Forum „DLA RODZINY” oraz Konferencję Kierunek Dziecko.

Wydarzenie odbywa się w dniach 27-28 listopada w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 oraz w Hotelu Arche Częstochowa przy ul. Oleńki 20.

Program konferencji VII Forum „DLA RODZINY” i KIERUNEK DZIECKO Dzień I (27.11.2023) Sala Sesyjna Urzędu Miasta Częstochowy (ul. Śląska 11/13)

09:00-9:30 – Rejestracja uczestników.

09:30-10:00 – Uroczyste otwarcie VII Forum „DLA RODZINY” i konferencji KIERUNEK DZIECKO przez organizatorów:

*Prezeska Stowarzyszenia na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY” Lidia Zeller oraz lider Porozumienia „Częstochowa dla Rodziny” – Przywitanie gości, prelegentów i uczestników,

*Prezydent Miasta Częstochowy – otwarcie konferencji oraz słowo wprowadzenia dotyczące działań miasta w zakresie wspierania częstochowskich rodzin,

*Prezeska Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej Beata Potocka, Przedstawiciel UNICEF.

10.00–10.20 – dr hab. prof. UJD Izabela Krasiejko „Działania dla polskich i ukraińskich rodzin z dziećmi w środowisku lokalnym”.

10.20–10.40 – Marta Zmitrukiewicz – Prezes Fundacji dla Rozwoju „Potrzeby w zakresie rozwoju pieczy zastępczej w oparciu o aktualną diagnozę na terenie Miasta Częstochowy”.

10.40-11.00 – Anna Cencora – Prezes Sądu Rejonowego w Częstochowie „Współpraca sądu z podmiotami organizującymi pieczę zastępczą”.

11.00-11.20 – Katarzyna Kossek – Mama Zastępcza, Przedstawicielka Stowarzyszenia Rodziny Trzy Plus „Rodzic zastępczy jego rola w aspekcie wychowania dzieci oraz współpraca z instytucjami pomocowymi działającymi w obszarze wsparcia rodziny”.

11.20-12.45 – Wystąpienie gości z zagranicy: m.in. z Humania w Ukrainie (w obwodzie czerkaskim), którzy podzielą się doświadczeniem organizowania wsparcia dla dzieci i rodzin.

12.45-13.15 – Zakończenie, poczęstunek.

13.45 -15.00 – Dla chętnych: wizyta studyjna w siedzibie Stowarzyszenia „DLA RODZINY” 15.30 – Obiad

Dzień II (28.11.2023) Hotel Arche Częstochowa, sala główna (ul. Oleńki 20)

9:00-9:30 – Projekcja filmów z kampanii na rzecz poszukiwania rodziców zastępczych m.in.: „Test serca” – Łódź, „Otwórz serce” – powiat tarnogórski, „Pomóż superbohaterom znowu stać się dziećmi” – Częstochowa, „Już Jestem” kampania ogólnopolska Fundacji Edukacja z wartościami, „Upieczeni rodzice” – Bydgoszcz, „Pomóż dzieciom przejść trudną drogę. Zostań rodzicem zastępczym” – Poznań.

9:30-10:30 – Panel dyskusyjny: Wyzwania i sukcesy w pozyskiwaniu kandydatów na rodziców zastępczych (co się udało, co się nie udało) – powiat policki, Wałbrzych, Radom /powiaty wybrane na podstawie liczby przeszkolonych kandydatów na rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka za rok 2022/.

10:30-11:15 – Doświadczenia łódzkiej kampanii „Rodzina jest dla dzieci” i „Test serca”. 

11:15-11:45 – Przerwa kawowa.

11:45-13:45 – Praca z dzieckiem po traumie i stracie – warsztaty w grupach /trenerzy Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej/.

13:45-14:45 – Obiad

Fot. janoon028/freepik.com

Page generated in 0.0188 seconds.