Z ostatniej chwili

Konferencja dla przedsiębiorców

2019-03-26 10:58:55 informacje
img

W dniach 27-28 marca w Częstochowie odbędzie się konferencja „Polska Strefa Inwestycji - możliwości wsparcia finansowego dla firm planujących inwestycje”. Mogą w niej uczestniczyć wszyscy przedsiębiorcy zainteresowani rozwojem swoich firm - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Ubiegłoroczna ustawa o wsparciu nowych inwestycji otwiera możliwości rozwoju firmom, które dotychczas nie funkcjonowały w ramach specjalnych stref ekonomicznych. Spotkanie ma przybliżyć możliwości uzyskania pomocy publicznej w ramach działalności w SSE oraz wskazać kierunki rozwoju i działalności - uczynią to wykwalifikowani doradcy podatkowi oraz prawnicy ze Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
Konferencja odbędzie się w środę i czwartek w Hotelu ARCHE  (ul. Oleńki 20). Organizatorami są: Urząd Miasta Częstochowy, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. i Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.
Więcej informacji udziela Centrum Obsługi Inwestora UM Częstochowy, tel: 34 3707212, e-mail: aherbus@czestochowa.um.gov.pl

HARMONOGRAM SPOTKANIA:
27 marca -STREFA BIZNESU
9.30 - rejestracja uczestników
10.00 - Polska Strefa Inwestycji 
- powitanie gości
- podpisanie umowy pomiędzy Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną a Miastem Częstochowa
- prezentacja Możliwości Inwestycyjnych Miasta
10.45 - strefa nauki
- Politechnika Częstochowska – możliwości współpracy z biznesem i przemysłem
- Akademia WSB –szkolnictwo dualne
12.15 lunch
13.30 Polska Strefa Inwestycji (PSI) – kluczowe kryteria i zasady uzyskania wsparcia. Omówienie dotychczasowych doświadczeń
15.00 - przerwa kawowa
15.30 - Nowa ulga podatkowa w ramach „Polskiej Strefy Inwestycji” – zasady rozliczania i reguły kumulacji z innymi formami pomocy publicznej

28 marca - STREFA SAMORZĄDU
9.30 - powitanie gości
9.45 - omówienie Ustawy o wsparciu nowych inwestycji - Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna – aspekty prawne
10.30 - rola samorządu w procesie inwestycyjnym – Urząd Miasta Częstochowy
11.30 - przerwa kawowa
12.00 - zakończenie konferencji

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0346 seconds.