Z ostatniej chwili

Konferencja kierunków artystycznych

2023-11-13 11:16:53 informacje
img

Konferencja Kierunków Artystycznych podległych Ministerstwu Edukacji i Nauki w dniach 15 - 16 listopada odbędzie się w Uniwersytecie Jana Długosza.

W spotkaniu organizowanym w UJD weźmie udział 17 jednostek akademickich, w których realizowane jest kształcenia w obszarze sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki oraz w sztukach muzycznych. Reprezentanci kierunków artystycznych spotykają się w ten sposób od 2014 r.

A najważniejsze cele, jakie sobie założono w związku ze spotkaniami, to:

1. Współpraca i dialog między tworzącymi ją jednostkami, podejmowanie wspólnych projektów, konfrontacja artystyczna i wskazanie różnorodności obszarów, w jakich działają;

2. Wypracowanie wspólnego stanowiska przedstawicieli środowiska artystycznego w sprawie poprawy bieżącej sytuacji wydziałów artystycznych oraz podjęcie działań na rzecz rozwoju kierunków artystycznych podległych MEiN w stronę systematycznego i zrównoważonego rozwoju kultury w polskich ośrodkach akademickich;

3. Wpływ na zmiany w obszarze edukacji plastycznej i muzycznej na poziomie szkolnictwa podstawowego i średniego, polegające przede wszystkim na zwiększeniu wagi przedmiotów artystycznych w programie kształcenia.

– Spotkanie ma zawsze trzy wymiary: artystyczny, naukowy, edukacyjny – informuje Marek Makowski z Działu Komunikacji i Marketingu Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie. 

Page generated in 0.0172 seconds.