Z ostatniej chwili

Konferencja o przemocy w komunikacji

2018-11-28 17:36:51 informacje
img

Zakład Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Jana Długosza organizuje przy wspoółpracy Katedry Slawistyki Uniwersytetu Ostrawskiego konferencję językoznawczą „Przemoc w komunikacji”. 
Jej celem jest prezentacja badań nad rozmaitymi przejawami i przestrzeniami uobecniania się przemocy w zachowaniach językowych oraz zdarzeniach komunikacyjnych.
Przedmiotem dyskusji podczas konferencji będą m.in. zagadnienia: przekraczania granic między etycznym i nieetycznym zachowaniem językowym, przełamywania konwencji komunikacyjnych, przekraczania tabu językowego i kulturowego, konfliktu w interakcji werbalnej, agresji w zachowaniach komunikacyjnych, przemocy jako elementu strategii komunikacyjnej, manipulacji językowej - informuje Marek Makowski z Biura Promocji Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza. 
Miejscem obrad będzie budynek Wydziału Filologiczno-Historycznego (ul. Zbierskiego 2/4).
Początek wydarzenia:
Rozpoczęcie konferencji: czwartek 29 listopada, godz. 9.00, aula 1.05.
Oto program wydarzenia.

IV Konferencja Językoznawcza z cyklu: „Mechanizmy funkcjonowania języka”
PRZEMOC W KOMUNIKACJI

29 listopada (czwartek)
8.15-9.00 - rejestracja uczestników (parter budynku)
9.00-9.15 - otwarcie konferencji, aula 1.05
OBRADY PLENARNE aula 1.05
9.15-10.30 
- prof. dr hab. Elżbieta Laskowska (UKW, Bydgoszcz) -  Agresja, manipulacja, przemoc w działaniu komunikacyjnym
- prof. dr hab. Irena Kamińska-Szmaj (UWr., Wrocław) - Przemoc, agresja, manipulacja – nieetyczne zachowania werbalne w komunikacji społecznej
- prof. UW dr hab. Anna Cegieła (UW, Warszawa) - Na czym polega przemoc w języku?
10.30-10.55
Dyskusja
10.55-11.25 Przerwa kawowa
OBRADY PLENARNE aula 1.05
11.25-12.40
- prof. dr hab. Kazimierz Ożóg (UR, Rzeszów) - Agresywne gry językowe między tobą a mną
- prof. dr hab. Jadwiga Kowalik (UJ, Kraków) - Wykładniki przymusu w języku
- dr hab. Magdalena Szpunar (UJ, Kraków) - Hiperlękowa przyszłość. O lękowym uwikłaniu współczesnego człowieka
12.40-13.00
Dyskusja
13.00-14.15 Przerwa obiadowa
OBRADY W SEKCJACH 14.30-16.55
Sekcja A sala 0.12
14.30-15.45
- prof. Yevhen Tsymbalenko (Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki) - Following corporate ethics during information wars in social networks (Przestrzeganie zasad etyki korporacyjnej podczas wojen informacyjnych w sieciach społecznościowych)
- dr hab. Marta Zimniak-Hałajko (UW, Warszawa) - Przemoc wobec uniwersytetu, uniwersytet wobec przemocy
- dr hab. Marek Kochan (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Warszawa) - Retoryka przemocy: między amplifikacją a eufemizacją
Dyskusja
15.45-16.05 Przerwa kawowa
16.05-16.55
- dr Simona Mizerowa (Ostravská Univerzita, Ostrawa), Tabu językowe w świetle konwencji komunikacyjnych
- dr Paweł Kuciński (UKSW, Warszawa) - Łzy przez śmiech. O parodii i pamflecie literackim i politycznym w dwudziestoleciu międzywojennym i nieco później
Dyskusja
Sekcja B sala 0.13
14.30-15.45
- prof. UWr. dr hab. Igor Borkowski (UWr., Wrocława) - „A gdy jedna drugiej przygada” – zwalczanie przemocy językowej w teorii i praktyce wychowawczej polskich zakonów klauzurowych
- dr Aneta Banaszek-Szapowałowa (UŚ, Katowice) - Eskalacja konfliktu sąsiedzkiego w perspektywie aktów mowy
- mgr Ewa Lubiszewska (UG, Gdańsk) - Socialmedialny lincz jako przykład agresji językowej
Dyskusja
15.45-16.05 Przerwa kawowa
16.05-16.55
- prof. AJP dr hab. Agnieszka Niekrewicz (AJP, Gorzów Wielkopolski) - Agresja polityczna w memach internetowych
- dr Anna Chudzik (UJ, Kraków) - Stygmatyzacja jako narzędzie agresji w komunikacji internetowej (na wybranych przykładach)
Sekcja C sala 1.11
14.30-15.45
- dr hab. Iwona Benenowska (UKW, Bydgoszcz) - Agresja językowa jako przejaw przemocy
- dr hab. Anna Wileczek (UJK, Kielce) - Przemoc jako konwencja w komunikacji nastolatków
- mgr Magdalena Szulc (UAM, Poznań) - Hejt oczami blogerów i vlogerów. Jak twórcy internetowi reagują na mowę nienawiści?
Dyskusja
15.45-16.05 Przerwa kawowa
16.05-16.55
- dr Tomasz Żurawlew (UWM, Olsztyn) - Etyka komunikacji jako wykład uniwersytecki. Uwagi o specyfice i dylematach kształcenia
- mgr Elżbieta Błachowicz (VIII LO im. Władysława IV, Warszawa), Wbrew logice Kaina. Znaczenie etycznej komunikacji nie tylko w szkole
17.15-18.00
Zwiedzanie z przewodnikiem Klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze
19.00-21.30
Uroczysta kolacja
Restauracja „Allegro”, Czartoryskiego 17

30 listopada (piątek)
OBRADY W SEKCJACH 9.00-10.50
Sekcja A sala 0.12
- dr hab. Beata Grochala (UŁ, Łódź) - Media a przemoc w sporcie – językowe zachowania dziennikarzy wobec przejawów agresji
- dr Agnieszka Wierzbicka (UŁ, Łódź) - Od pomocy do przemocy — językowy i etyczny wymiar internetowych dyskusji miłośników zwierząt
- mgr Marija Stefanović (Ostravská Univerzita) - Izlivi mržnje na transparentima (Zwalczanie nienawiści w tekstach transparentów)
- mgr Kateryna Sokolova (Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki) - Participatory journalism as the mechanism to prevent media violence (Dziennikarstwo uczestniczące jako mechanizm zapobiegający przemocy w mediach)
Dyskusja
10.50-11.10 Przerwa kawowa
Sekcja B sala 0.13
- prof. UŁ dr hab. Edyta Pałuszyńska (UŁ, Łódź) - Antagonistyczne strategie komunikacyjne komentatorów politycznych (na materiale audycji „Poranek Radia Tok FM”)
- dr Jiří Byčkov (UO, Opole) - Filozoficko-psychologické příčiny výskytu fenoménu symbolického násilí v psaných a mluvených projevech (Filozoficzno-psychologiczne przyczyny zjawiska przemocy symbolicznej w języku pisanym i mówionym)
- dr Piotr Aptacy (UŚ, Katowice) -  Ideologie Sieci i ich konflikty
- mgr Anna Kujawska-Kot (UW, Warszawa) - Transseksualność w przemocy komunikacyjnej
- mgr Petro Katerynych (Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki) - Język nienawiści wobec społeczności LGBT: aspekt lingwostylistyczny (na przykładzie ukraińskich kanałów telewizyjnych)
Dyskusja
10.50-11.10 Przerwa kawowa
Sekcja C sala 0.14
- dr hab. Violetta Jaros (UJD, Częstochowa) - Ironia jako przejaw agresji w dyskursie naukowym
- mgr Petr Ligocký (Ostravská Univerzita) - Násilí a brutalita v poezii polských prokletých básníků 2. poloviny 20. století (Przemoc i brutalność w poezji polskich przeklętych poetów drugiej połowy XX w.)
- dr hab. Monika Kaczor (UZ, Zielona Góra) - Przemoc językowa (na przykładzie dyskusji o uchodźcach i migrantach w „Tygodniku Powszechnym”)
- mgr Elżbieta Hak (UJD, Częstochowa) - Przemoc słowna w korespondencji Zdzisława Beksińskiego. O relacji Mistrza z propagatorem sztuki na przykładzie „Beksiński-Dmochowski. Listy 1999-2003”
- mgr Bogusław Bogusz (UJD, Częstochowa) - (Nie)Figuratywne wymiary przemocy w języku komentarzy internetowych
Dyskusja
10.50-11.10 Przerwa kawowa
OBRADY PLENARNE aula 1.05
11.10-12.50
- prof. DSW dr hab. Beata Sierocka (DSW, Wrocław) - Okaleczona wspólnota komunikacyjna: diagnoza, szansa, terapia
- prof. UG dr hab. Izabela Kępka (UG, Gdańsk) - Słowa, które ranią, czyli o nietolerancji wobec obcych w komentarzach internetowych
- dr hab. Beata Burska-Ratajczyk, mgr Radosław Burski (UŁ, Łódź) - Znieważenie w aspekcie lingwistycznym i prawnym
- prof. UG dr hab. Lucyna Warda-Radys (UG, Gdańsk) - O kształtowaniu się wzorca tekstowego hejtu
Dyskusja
12.50 Zakończenie konferencji
13.15 Obiad

Page generated in 0.0311 seconds.