Z ostatniej chwili

Konferencja poświęcona Zofii Kossak

2018-04-24 11:23:23 informacje
img

Dwudniowa konferencja naukowa "W obronie wartości chrześcijańskich i patriotycznych. Senat RP w hołdzie Zofii Kossak w 50. rocznicę śmierci" rozpoczyna się dziś w Senacie RP
Jutro będzie kontynuowana w Częstochowie, w siedzibie Akademii im. Jana Długosza (ul. Zbierskiego 2/4, sala 1.05). 
Celem konferencji jest przedstawienie spuścizny Zofii Kossak oraz upowszechnienie wiedzy o tej wybitnej postaci oraz jej twórczości. Wydarzeniu towarzyszy wystawa poświęcona pisarce i działaczce społecznej, przygotowana przez Muzeum Zofii Kossak w Górkach Wielkich oraz fundację jej imienia. Inicjatorem przygotowania konferencji, wystawy oraz konkursu dla dzieci i młodzieży jest Senator RP Artur Warzocha.
Plan jutrzejszych wystąpień jest następujący:
10.00 - Otwarcie konferencji
Część trzecia
moderator: prof. dr hab. Elżbieta Hurnik, Akademia im. Jana Długosza
10.30 - Zofia Kossak – Polka i katoliczka ratująca Żydów - prof. dr hab. Jan Żaryn, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
10.50 - Miejsce Zofii Kossak na tle literatury XX wieku - prof. dr hab. Krzysztof Dybciak, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
11.10 - Zofia Kossak dla młodych czytelników -  prof. dr hab. Krystyna Heska-Kwaśniewicz, Uniwersytet Śląski
11.30 - Odmiany wolności w życiu i twórczości Zofii Kossak - dr Joanna Jurgała-Jureczka
11.50 - Opisać Prasłowian – zadanie literackie. „Gród nad jeziorem” Zofii Kossak - prof. dr hab. Zdzisława Mokranowska, Uniwersytet Śląski 
12.10 - dyskusja
12.30 - przerwa
Część czwarta
moderator: prof. dr hab. Krystyna Heska-Kwaśniewicz, Uniwersytet Śląski
13.00 - Refleksje wokół opowiadania Zofii Kossak „Wigilia na Pawiaku”. Wiara w Opatrzność wobec rzeczywistości okupacyjnej - dr Konrad Ludwicki, Akademia im. Jana Długosza
13.20 - Postać św. Stanisława Kostki w powieści Zofii Kossak „Z miłości” wobec XVII-wiecznej tradycji hagiograficznej - dr Beata Łukarska, Akademia im. Jana Długosza
13.40 - Budowanie wspólnoty. Dramaty Zofii Kossak - dr Joanna Warońska, Akademia im. Jana Długosza 
14.00 - „Błogosławiona wina” – książka i film - dr Leszek Będkowski, Akademia im. Jana Długosza 
14.20 Harcerski model wychowawczy w publicystyce Zofii Kossak - mgr Ewelina Dziewońska-Chudy, Akademia im. Jana Długosza
14.40 - Zofia Kossak i Częstochowa - dr Elżbieta Wróbel, Akademia im. Jana Długosza 
15.00 - Podsumowanie

Page generated in 0.0538 seconds.