Z ostatniej chwili

Konkurs imienia Poświatowskiej

2019-07-02 10:39:50 informacje
img

Jubileuszowy, 40. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej organizuje Regionalny Ośrodek Kultury. Zgłoszenia są przyjmowane do końca sierpnia.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

• „po debiucie” - dla autorów po debiucie książkowym lub prasowym w czasopismach lub prasie ogólnopolskiej,

• „debiut” - dla autorów, których wiersze nie były dotąd publikowane.

Zadaniem uczestników i uczestniczek jest nadesłanie maksymalnie pięciu wierszy własnego autorstwa o dowolnej tematyce, wcześniej niepublikowanych i nienagradzanych.

Mogą w nim wziąć udział poeci z kraju i z zagranicy, piszący w języku polskim, niezrzeszeni lub będący członkami związków twórczych, jak i debiutanci. Warunkiem koniecznym jest ukończenie 16 lat.

Prace konkursowe wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową należy przesłać do 30 sierpnia w wersji elektronicznej na płycie CD oraz papierowej w czterech egzemplarzach na adres: Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie, ul. Ogińskiego 13a, 42-200 Częstochowa z dopiskiem na kopercie ,,konkurs poetycki" oraz nazwą kategorii.

Regulamin oraz karta zgłoszeniowa znajdują się na stronie:

http://www.rok.czestochowa.pl/events.php?GroupId=1&ItemId=742

Page generated in 0.028 seconds.