Z ostatniej chwili

Konkurs plastyczny dla przedszkolaków

2019-09-27 12:15:51 informacje
img

Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie, działające w strukturach MOPS w Częstochowie, zaprasza częstochowskie przedszkolaki do udziału w konkursie plastycznym. Temat: „Nasze urodziny – sprawni czy niepełnosprawni, wszyscy jesteśmy tacy sami”.

Konkurs ma upowszechniać wiedzę na temat ludzi z niepełnosprawnościami,  odwołując się do takich wartości jak: przyjaźń, miłość, tolerancja i szacunek dla ludzi z  niepełnosprawnością.

Technika prac: rysunek, malarstwo, collage. Format: forma płaska A4. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: wartość artystyczna, estetyczna oraz merytoryczna związana z tematem konkursu.

Prace konkursowe  można dostarczać  do 10 października 2019 r. na adres: Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie, ul. Jasnogórska 36, 42-202 Częstochowa, tel. 34 361 59 43

Nagrody zostaną rozdane 22 października, podczas Dni Otwartych w  Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie, organizowanych w dniach  22 – 23 października 2019 r.

W trakcie dni otwartych będzie można zwiedzić placówkę oraz skorzystać z nieodpłatnych konsultacji u psychologa, oligofrenopedagoga, logopedy, fizjoterapeuty.

Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie jest jednostką, która świadczy pomoc dzieciom z różnorakimi problemami rozwojowymi (szczególnie do 10 roku życia), a także ich rodzicom. Obszar działań to m.in. konsultacje i terapie psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne.

 

Page generated in 0.0212 seconds.