Z ostatniej chwili

Konkurs plastyczny

2018-02-08 12:36:45 informacje
img

Do 23 kwietnia można nadsyłać prace do IV Ogólnopolskiego Konkursu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży "Parki Narodowe w Polsce oraz Gatunki Zwierząt i Roślin Chronionych".
Jego organizatorem jest Miejski Dom Kultury w Częstochowie.
Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 21 lat i ma m.in. zachęcać do aktywnej formy spędzania wolnego czasu, wzbudzać zainteresowanie ekologią, rozwijać umiejętności rozpoznawania gatunków roślin i zwierząt będących pod ochroną czy popularyzować wiedzę na temat Parków Narodowych w Polsce.
Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną pracę, wykonaną dowolną techniką płaską umożliwiającą oprawę, w formacie nie większym niż 100 x 70 cm. Do prac należy dołączyć dane autora (imię, nazwisko, wiek) adres szkoły lub placówki, temat oraz listę uczestników z danej placówki wraz z jej adresem (maksymalnie 15 uczestników).  
Nagrody i wyróżnienia zostaną przyznane w czterech kategoriach wiekowych:
• 6 – 8 lat
• 9 – 12 lat
• 13 – 15 lat
• 16 – 21 lat
Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście bądź przesłać na adres: Miejski Dom Kultury, ul. Łukasińskiego 50/68, 42-207 Częstochowa z dopiskiem "Parki Narodowe w Polsce oraz Gatunki Zwierząt i Roślin Chronionych" do 23 kwietnia.
Wyniki konkursu, termin wręczenia nagród oraz miejsce wystawy pokonkursowej zostaną zamieszczone na stronie www.mdk.czest.pl do 30 czerwca.
Więcej informacji można uzyskać osobiście w MDK, telefonicznie (34 3231279) lub mailowo (sekretariat@mdk.czest.pl)

Page generated in 0.0321 seconds.