Z ostatniej chwili

Konkurs recytatorski

2021-01-13 13:15:20 informacje
img

V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza zaprasza częstochowską młodzież do udziału w konkursie recytatorskim „TWOJA INTERPRETACJA BALLADY ROMANTYCZNOŚĆ ADAMA MICKIEWICZA” - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Konkurs adresowany jest do dwóch grup wiekowych: junior (13-15 lat) i senior (16-20 lat). Główne jego cele to m.in.: zainteresowanie młodzieży poezją Mickiewicza, ukazanie piękna mowy ojczystej, rozwijanie zdolności recytatorskich, wspieranie działań twórczych i prezentowanie talentu uczennic i uczniów.

Udział polega na przesłaniu materiału video własnej interpretacji utworu Adama Mickiewicza - ballady ,,Romantyczność". Prezentację można wzbogacić, wykorzystując rekwizyty nawiązujące do stylu i klimatu epoki.

Całość składa się z dwóch etapów - szkolnego i międzyszkolnego.

* Etap szkolny:

Uczniowie nagrywają recytację utworu. Przekazują nagranie do nauczyciela – szkolnego koordynatora konkursu. Komisja szkolna wybiera jedną pracę.

* Etap międzyszkolny:

Nauczyciel – szkolny koordynator konkursu – przesyła wybraną pracę do organizatora poprzez link: https://numbes.pl:5001/sharing/zXHoL77HI Wypełnioną kartę zgłoszenia uczestnika (załącznik) przesyła na adres: vlo.konkurs.romantycznosc@gmail.com

Kryteria oceny:

-interpretacja utworu (wymowa, intonacja, modulacja głosu, akcentowanie, tempo, pauza)

-oryginalność prezentacji

-ogólny wyraz artystyczny (gesty sceniczne, elementy ruchu scenicznego, rekwizyty)

Jury wybierze trzy najlepsze prace.

Termin dostarczenia prac: 22 stycznia

Rozstrzygnięcie konkursu: 15 lutego

Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej organizatora http://www.vmickiewicz.pl

Nagrody:

Laureaci I-III miejsca otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIOWEJ UCZESTNIKA oraz podpisanie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych (w przypadku uczestnika pełnoletniego) lub podpisanie zgody prawnych opiekunów na przetwarzanie danych osobowych dziecka (w przypadku uczestnika niepełnoletniego) oraz w przypadku opieki merytorycznej również zgody na przetwarzanie danych osobowych opiekuna konkursu.

Prawidłowo wypełnioną kartę uczestnika i podpisane zgody (skanowane lub sfotografowane) należy przesłać na wskazany adres mailowy, natomiast zapis video przesłać poprzez podany link.

Więcej informacji pod adresem: https://www.vmickiewicz.pl/2963-konkurs-recytatorski-twoja-interpretacja-ballady-romantycznosc-adama-mickiewicza

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta 

Page generated in 0.0153 seconds.