Z ostatniej chwili

Konkurs z okazji rocznicy urodzin Beksińskiego

2019-03-22 14:42:47 informacje
img

Miejska Galeria Sztuki zaprasza do udziału w II Ogólnopolskim Konkursie Artystycznym „Z Inspiracji Twórczością Beksińskiego”. Zgłoszenia są przyjmowane do 7 maja - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Konkurs jest adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. Ma  propagować wiedzę o Zdzisławie Beksińskim, popularyzować jego twórczość, rozbudzać wyobraźnię literacką, kształcić umiejętności warsztatowe w wypowiedzi literackiej oraz zwrócić uwagę na uniwersalizm języka sztuki - plastyka a literatura.
Zadaniem uczestników jest przygotowanie dowolnej formy literackiej (opowiadanie, esej, reportaż, nowela, powiastka filozoficzna) interpretującej dzieła Beksińskiego lub fabularyzującej losy postaci przedstawionych na obrazach.
Prace konkursowe powinny być dłuższe niż 2 strony A4. Szczegółowe kryteria w regulaminie na stronie http://www.galeria.czest.pl/90-lat-zdzislawa-beksinskiego.
W ocenie prac jury weźmie pod uwagę nowatorstwo pomysłu (tematyczne i formalne) oraz walory literackie. Zwycięskie utwory zostaną opublikowane w folderze oraz na stronie Miejskiej Galerii Sztuki.
Nagrody:
I – oryginalny szkic Zdzisława Beksińskiego ufundowany przez  Annę i Piotra Dmochowskich
II – „Zmagania o Beksińskiego” z dedykacją Piotra Dmochowskiego oraz zestaw albumów z twórczością artysty
III  – książki o Zdzisławie Beksińskim
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 14 czerwca.
Prace wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy przesłać do 7 maja na adres  info@galeria.czest.pl.
Karta zgłoszeniowa jest do pobrania na stronie http://www.czestochowa.pl/page/7,aktualnosci.html?id=12186

Page generated in 0.033 seconds.