Z ostatniej chwili

Konsultacje społeczne: fajerwerki oraz kleszcze

2018-04-05 10:08:29 informacje
img

1 kwietnia rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące możliwości korzystania z fajerwerków podczas imprez miejskich oraz wyboru programu zdrowotnego w zakresie ochrony przed kleszczami dla mieszkańców Częstochowy. W konsultacjach wykorzystywana jest platforma on-line - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta. 
Po raz pierwszy częstochowianki i częstochowianie mogą wyrażać swoje opinie i dyskutować o sprawach miasta on-line za pomocą specjalnej platformy do prowadzenia konsultacji społecznych. Narzędzie to przygotowane m.in. przez zespół specjalistów z Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej i Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych uwzględnia szczególne potrzeby osób z niepełnosprawnością w komunikacji.
Pierwszy z konsultowanych tematów dotyczy możliwości wyboru sposobów ochrony przed skutkami ugryzień kleszczy. Mieszkańcy mogą zdecydować, co będzie bardziej pomocne: bezpłatne szczepienia przeciwko odkleszczowemu zapaleniu mózgu czy możliwość skorzystania z bezpłatnych badań umożliwiających wczesne wykrycie boreliozy.
Temat drugich konsultacji to możliwość i zasadność użytkowania fajerwerków podczas miejskich imprez i uroczystości.
Mieszkanki i mieszkańcy mogą przekazać swoją opinię, wypełniając formularz ankiety, uczestnicząc w dyskusjach na forum on-line czy biorąc udział w spotkaniu z ekspertami.
Ankieta konsultacyjna jest dostępna dla mieszkańców od 1 kwietnia na stronie www.konsultacje.czestochowa.pl
- Platforma powstała w ramach projektu „wDialogu”, którego ważnym partnerem w testowaniu i modyfikacji oprogramowania był Urząd Miasta Częstochowy – wyjaśnia dr Anna Przybylska z Centrum Deliberacji Uniwersytetu Warszawskiego. - Z Częstochową współpracujemy od 2010 r. w ramach prowadzonych konsultacji społecznych. To cenne doświadczenie uczenia się od siebie nawzajem - naukowców i samorządowców.
Narzędzie, pilotażowo wdrożone w Częstochowie, będzie dostępne bezpłatnie dla wszystkich gmin w Polsce.
Oprogramowanie informatyczne „wDialogu” pomaga planować konsultacje społeczne, które są następnie prowadzone w sposób tradycyjny (spotkania bezpośrednie, ankiety papierowe) lub za pośrednictwem internetu (debaty tekstowe,  głosowe, spotkania plenarne z ekspertami, ankiety elektroniczne).
Zestaw narzędzi przygotowanych przez zespół projektu zachęca uczestników konsultacji do prowadzenia dialogu w odniesieniu do faktów i obiektywnych ograniczeń, np. dając dostęp do odpowiednio sformatowanych materiałów informacyjnych. Skłania ich do merytorycznej debaty, m.in. wprowadzając wymóg użycia argumentu na poparcie opinii. Wspiera refleksyjne podejmowanie decyzji, prezentując mapę argumentacji tworzoną automatycznie na podstawie treści forum tekstowego. Warto zaznaczyć, że oprogramowanie jest zgodne z wytycznymi WCAG 2.0 i od początku było rozwijane z myślą o dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
Oprogramowanie wDialogu opracowało konsorcjum w składzie: Uniwersytet Warszawski (lider), Politechnika Warszawska, Związek Miast Polskich, Biuro Promocji MIT, Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania (do końca 2014 r.), Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” (od początku 2015 r.), Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych (do 2016 r.) w ramach projektu pt. „Nowe perspektywy Dialogu: Model deliberacji i narzędzia IT na rzecz włączenia społecznego w procesy decyzyjne” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (Program „Innowacje Społeczne”).
Platforma do konsultacji dostępna jest na stronie: www.konsultacje.czestochowa.pl

Page generated in 0.0327 seconds.