Z ostatniej chwili

Konsultacje w ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw

2021-02-22 11:57:48 informacje
img

Od 22 lutego rusza kolejna edycja „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Inicjatorem akcji jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Kłobuccy mundurowi wzorem ubiegłych lat aktywnie włączają się do akcji, która trwa do 28 lutego – informuje kłobucka Policja.

W Polsce, z uwagi na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem, 22 lutego ustanowiono Dniem Ofiar Przestępstw.

Obchody Tygodnia mają zwrócić uwagę na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc. Taką pomocą będą bezpłatne porady prawne oraz psychologiczne udzielane w sądach, prokuraturach, komendach policji, a także w siedzibach prawniczych samorządów zawodowych i organizacji pozarządowych. Porad udzielą prokuratorzy, asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi oraz inni specjaliści.

Porady prawne będzie można również uzyskać w kłobuckiej komendzie. Każdego dnia w trakcie trwania akcji, w godzinach 6.00-22.00 do wyznaczonej osoby pełniącej dyżur mogą się zgłaszać osoby, które chciałyby zasięgnąć porady dotyczącej praw osób pokrzywdzonych. Dyżurujący policjanci, w ramach wykonywanych czynności, posiadanej wiedzy i wieloletniego doświadczenia w prowadzeniu postępowań karnych, udzielać będą niezbędnych informacji. Konsultacje odbywać się będą przy zachowaniu obowiązującego w urzędach reżimu sanitarnego

Konsultacje w terminie od 22 do 26 lutego 2021 r. w budynku Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku przy ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą 5 w godzinach 06.00-22.00 lub telefonicznie pod numerem 47 85 822 00.

Page generated in 0.0175 seconds.