Z ostatniej chwili

Kontrola elektrycznych deskorolek, hulajnóg, rowerów

2020-08-20 14:26:05 informacje
img

Wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej z mazowieckiego, pomorskiego, podkarpackiego i śląskiego skontrolowali elektryczne deskorolki, hulajnogi i rowery.  Działania przeprowadzono w II kwartale ubiegłego roku.

Kontrolami objęto 20 przedsiębiorców, w tym:  9 placówek detalicznych,  8 sklepów wielkopowierzchniowych i  3 sprzedawców hurtowych. Skontrolowano 41 rodzajów wyrobów.  W 11 przypadkach stwierdzono niedołączenie deklaracji do wyrobu, a  w 15 przypadkach jej nieprawidłowe sporządzenie (brak opisu maszyny, brak nazwy i adresu producenta, brak odniesienia do właściwej dyrektywy, niewskazanie norm zharmonizowanych zastosowanych w procedurze oceny zgodności, brak dwóch ostatnich cyfr roku oznaczających rok, w którym umieszczono znak CE, brak danych osoby upoważnionej do sporządzenia deklaracji w imieniu producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela). 

W 32 przypadkach  sporządzenie instrukcji obsługi było nieprawidłowe (brak instrukcji w języku polskim, brak wymaganych ostrzeżeń, brak informacji niezbędnych do bezpiecznego użytkowania maszyny, brak opisu zastosowania maszyny zgodnego z przeznaczeniem), a w 28 przypadkach maszyny zostały oznakowane niewłaściwie (brak nazwy i adresu producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, brak określenia maszyny, brak roku budowy).
W jednym przypadku  kontrola prawidłowości oznakowania CE, potwierdzającego domniemanie zgodności z wymaganiami, stwierdziła oznakowanie niezgodne ze wzorem. 

Co z tego wynika dla nas, konsumentów?

Kupując elektryczne środki transportu niedrogowego, zwróćmy uwagę, czy na urządzeniu znajduje się znak CE pozwalający domniemywać zgodność danego wyrobu lub procesu jego wytwarzania z zasadniczymi wymaganiami określonymi w przepisach. Brak znaku na maszynach oznacza zwykle brak przeprowadzenia przez producenta właściwej procedury oceny zgodności. 

Warto także zwrócić uwagę na ewentualne dodatkowe atesty. Chociaż nie są obowiązkowe, to informacja o ich uzyskaniu świadczy o dbałości producenta o bezpieczeństwo wyrobów. Najbardziej znanym symbolem bezpieczeństwa jest niemiecki znak „GS” (skrót od „Geprüfte Sicherheit” – potwierdzone bezpieczeństwo). Inne to: TÜV (Technischer Überwachungsverein), VDE (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik) czy też PN  - Znak Zgodności z Polską Normą. Umieszczone na wyrobie świadczą, że poziom bezpieczeństwa urządzenia sprawdziła niezależna od producenta jednostka. 

Sprawdźmy także, czy na obu-dowie nie ma pęknięć, wgnieceń czy innych uszkodzeń, lub czy obudowa nie jest luźna oraz czy starannie ją zamontowano. Istotne jest mocowanie przewodów, przełączników i osłon. Nie powinny być luźne lub źle dopasowane. W dalszej kolejności należy sprawdzić, czy do maszyny dołączono deklarację zgodności w języku polskim, zawierającą przede wszystkim opis identyfikujący wyrób oraz oświadczenie, że maszyna spełnia wszystkie odpowiednie przepisy dyrektywy 2006/42/ WE w sprawie maszyn. 

Na urządzeniu powinny znajdować się naniesione w sposób widoczny, czytelny i trwały m.in. następujące informacje: nazwa i adres producenta, oznaczenie serii lub typu maszyny, a także informacje niezbędne do bezpiecznego użytkowania oraz dotyczące typu maszyny. 
Do wyrobu powinny być dołączone instrukcje obsługi w języku polskim. Instrukcja powinna zawierać m.in.:  powtórzenie informacji zamieszczonych w oznaczeniu maszyny, informacje ułatwiające konserwację maszyny, takie jak: adres importera, serwisu, przewidywane zastosowanie maszyny, instrukcje dotyczące bezpiecznego przekazywania do eksploatacji, użytkowania, przemieszczania maszyny z podaniem jej masy i masy części maszyny, jeżeli mają być transportowane osobno, montażu i jej demontażu, regulacji, konserwacji, obsługi i napraw. 

Kupując elektryczną deskorolkę, hulajnogę, rower czy inny pojazd, warto zwrócić uwagę na kilka parametrów. Jednym z nich jest pojemność akumulatora. Większy pozwoli dłużej cieszyć się jazdą. Dobrze, by czas ładowania był możliwie krótki. Zależnie od terenu, po którym zamierzamy się poruszać, zwróćmy uwagę na rozmiar kół – małe nadają się do jazdy po utwardzonych nawierzchniach. Rozmiar ma znaczenie również dla komfortu jazdy. 

Istotną kwestią jest dopuszczalne obciążenie – jazda przez dorosłego pojazdem przeznaczonym dla dzieci może skończyć się wypadkiem. Skoro mowa o dzieciach, należy zwrócić uwagę, by nie wybierać dla nich modeli rozwijających zbyt wysoką prędkość. 

Deskorolka elektryczna powinna być stabilna i wykonana z materiałów solidnej jakości. Warto zwrócić uwagę na same koła oraz wyświetlacz, który informuje między innymi o stanie naładowania baterii. 

Oczywiście znaczenie ma też cena pojazdu – warto zwrócić uwagę, czy model oferowany za niewielką kwotę jest równie solidnie wykonany, co wyroby renomowanych producentów. 

Ponieważ elektryczne środki transportu niedrogowego pozwalają na jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h, skutki nieostrożnej jazdy mogą być bardzo groźne – zarówno dla osób z nich korzystających, jak również postronnych. Pamiętać zatem należy o stosowaniu odpowiednich środków ochrony osobistej (kaski, ochraniacze), jak również zwracać uwagę na innych uczestników ruchu.

Page generated in 0.0158 seconds.