Z ostatniej chwili

Korekta pracy punktu kancelaryjnego

2020-10-07 11:15:28 informacje
img

Punkt kancelaryjno-informacyjny w budynku Urzędu Miasta przy ul. Waszyngtona nieznacznie zmienił swoje miejsce. Obecnie działa w pomieszczeniu po dawnym kiosku - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Do tej pory punkt znajdował się tuż przy wejściu do budynku UMC przy ul. Waszyngtona 5. Obecnie funkcjonuje w dawnym kiosku, po lewej stronie od wejścia głównego.

Do zadań pracowników obsługujących punkt należy: przyjmowanie od mieszkańców korespondencji papierowej, udzielanie interesantom informacji dot. funkcjonowania jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta i sposobu załatwiania spraw, wydawanie druków i formularzy niezbędnych do załatwiania spraw w Urzędzie Miasta oraz udzielanie ogólnych informacji dotyczących sposobu ich wypełniania.

Punkt kancelaryjny nadal nie będzie przyjmował wniosków o wydanie dowodu osobistego, bądź dokumentów związanych z wydaniem prawa jazdy oraz rejestracją pojazdów.

Wszystkie osoby mające pilne sprawy urzędowe będące w toku proszone są, tak jak do tej pory, o kontakt telefoniczny lub drogą elektroniczną z odpowiednimi komórkami UM lub konkretnymi urzędnikami prowadzącymi sprawę. Szczegółowe informacje dotyczące składania korespondencji dostępne są również w Poradniku Interesanta na stronie www.czestochowa.pl.

Page generated in 0.0146 seconds.