Z ostatniej chwili

Koronawirus - dodatkowe opłaty za usługi

2020-06-04 10:25:47 informacje
img

10, 70, a nawet 350 zł wynosi tzw. opłata covidowa w niektórych prywatnych placówkach medycznych. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny apeluje do przedsiębiorców o uczciwość i rzetelne informowanie konsumentów o cenach i opłatach przed realizacją usług. Inspekcja Handlowa zweryfikuje, czy przedsiębiorcy prawidłowo informują konsumentów o tzw. opłatach covidowych przed realizacją usługi.
Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów napłynęły skargi i pytania od konsumentów dotyczące opłat pobieranych przez dentystów czy lekarzy w związku z koronawirusem. Zgodnie z informacją przekazywaną przez prywatne placówki medyczne opłaty te mają pokrywać koszty związane z zabezpieczeniem gabinetów przed wirusem np. w dodatkowe środki czystości, maseczki, fartuchy. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny przyjrzał się opłatom stosowanym w wybranych placówkach. Ponad 30 proc. skontrolowanych stosowało tzw. opłaty covidowe za zapewnienie wymogów sanitarnych podczas świadczenia usług. 
- Apeluję do wszystkich świadczących różne rodzaje usług, szczególnie do prywatnych gabinetów medycznych, o uczciwość i rzetelne informowanie o cenach i opłatach przed realizacją usług – mówi Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.
Prośbę o rozwagę kieruje również do konsumentów.
– Szczególnie w tym trudnym czasie bądźmy ostrożni i porównujmy oferty  placówek medycznych. Pod pretekstem wystąpienia dodatkowych kosztów niektórzy przedsiębiorcy pobierają dodatkowe wynagrodzenie, weryfikujmy zatem całkowitą cenę usługi jeszcze przed jej rozpoczęciem lub podpisaniem umowy - dodaje.
Z wywiadu przeprowadzonego przez UOKiK wynika, że wysokość pobieranych opłat wahała się od 10 nawet do 350 zł. Średnio pacjenci musieli dodatkowo zapłacić nieco ponad 70 zł. Pozytywną informacją jest, że pacjenci sieciowych centrów medycznych z takimi opłatami raczej się nie spotkają.
UOKiK przypomina, że przedsiębiorca powinien podać całkowity koszt usługi przed jej wykonaniem. Jeśli pobiera dodatkowe opłaty, powinien o tym jasno poinformować konsumenta przed zawarciem umowy.
Niedopuszczalne są sytuacje, w których o dodatkowych kosztach klienci informowani są np. po zabiegu, wizycie czy wykonaniu usługi. Prawidłowość uwidaczniania cen w tym zakresie kontroluje Inspekcja Handlowa. Za nieprawidłowości w zakresie oznakowania cen inspektor Inspekcji Handlowej może nałożyć na przedsiębiorcę karę finansową w wysokości do 20 tys. zł.
Konsumencie, masz prawo do:
- uczciwej i jasnej ceny,
- bezpiecznych produktów,
- rzetelnej informacji o ofercie,
- bezpłatnej pomocy prawnej.
UOKiK stale monitoruje rynek i analizuje zebrane informacje od konsumentów i przedsiębiorców. Jeśli sprzedawca lub usługodawca  podwyższa cenę w związku z koronawirusem, zgłoś to do UOKiK na adres monitoring@uokik.gov.pl lub pod nr 801 440 220, 22 290 89 16.

Page generated in 0.02 seconds.