Z ostatniej chwili

Kot marzeń

2018-01-22 11:14:31 informacje
img

VI edycję  Regionalnego Konkursu Plastycznego „Kot marzeń” organizują Szkoła Podstawowa nr 32 im. Jerzego Dudy-Gracza oraz Filia nr 14 Biblioteki Publicznej.
Konkurs jest przeznaczony dla uczniów wszystkich typów szkół podstawowych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych z regionu częstochowskiego.
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę plastyczną formatu A4, A3. Technika – płaska, mozaika. 
Zgłaszaną pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko oraz wiek    autora pracy, dane placówki + adres e-mail, którą reprezentuje oraz imię i nazwisko opiekuna plastycznego
Prace oceniane będą w kategoriach: kl. I-III szkoła podstawowa  oraz kl. IV-VII szkoła podstawowa.
W konkursie nie będą oceniane prace zbiorowe oraz prace wykonane w innej technice plastycznej. 
Prace konkursowe należy przesłać lub dostarczyć na adres: Szkoła Podstawowa nr 32 im. Jerzego Dudy-Gracza, ul. K. Przerwy-Tetmajera 40,  42-207 Częstochowa w terminie do 15 lutego 2018 r.   Organizatorzy ogłoszą wyniki konkursu oraz termin wręczenia nagród i dyplomów na stronie www.sp32.edu.czestochowa.pl do 24 lutego.

Page generated in 0.0304 seconds.