Z ostatniej chwili

Kto dostanie nagrodę za wybitne osiągnięcia sportowe?

2019-01-28 19:05:38 informacje
img

Rozpoczął się nabór kandydatów do nagród i wyróżnień Miasta Częstochowy za wybitne osiągnięcia sportowe uzyskane w 2018 r. Wnioski można składać do 14 lutego  - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Kandydatów do nagrody i wyróżnienia mogą zgłaszać m.in. częstochowscy radni  oraz stowarzyszenia sportowe i rekreacyjne.
Nagrody mogą być przyznane za następujące wybitne osiągnięcia sportowe (indywidualnie lub drużynowo):
- miejsca medalowe na Igrzyskach Olimpijskich,
- miejsca medalowe na Mistrzostwach Świata,
- miejsca medalowe na Mistrzostwach Europy,
- miejsca punktowane na Igrzyskach Olimpijskich,
- miejsca medalowe na Mistrzostwach Polski,
- zdobycie Pucharu Polski w kategorii seniorów,
- szczególny wkład w awans drużyny do najwyższej ligi państwowej w kategorii seniorów.
Wyróżnienia mogą być przyznane za następujące wybitne osiągnięcia sportowe (indywidualnie lub drużynowo):
- miejsca medalowe na Mistrzostwach Polski we wszystkich kategoriach młodzieżowych,
- miejsca medalowe na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.
Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane dla:
- zawodników posiadających i nieposiadających licencji polskiego związku sportowego,
- trenerów i działaczy zasłużonych w osiąganiu wyników przez ww. zawodników.
Do nagród i wyróżnień mogą być proponowani zawodnicy, trenerzy i działacze reprezentujący stowarzyszenia sportowe z terenu miasta z następującymi ograniczeniami:
- w dyscyplinach indywidualnych maksymalnie 10 zawodników z jednego stowarzyszenia,
- za osiągnięcia drużynowe maksymalnie 50% składu drużyny,
- 1 działacz z jednego stowarzyszenia.
Wypełniony wniosek należy przesłać na adres: Urząd Miasta Częstochowy, 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13 z adnotacją o skierowaniu go do Wydziału Kultury, Promocji i Sportu lub dostarczyć do Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 (pokój 3). Dokumenty można złożyć także za pomocą platformy Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej Województwa Śląskiego (SEKAP): https://www.sekap.pl lub Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP): www.epuap.pl. Do wniosku należy dołączyć niezbędną dokumentację potwierdzającą uzyskane przez zawodnika osiągnięcia. Dokumenty niekompletne i złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. 
Wnioski spełniające wymogi formalne oceniane będą przez Komisję Opiniującą, powołaną przez Prezydenta Miasta Częstochowy. Rozpatrzenie wniosków nastąpi w nieprzekraczalnym terminie 2 miesięcy od daty ostatecznego ich składania.
Wzory wniosków o przyznanie nagrody/ wyróżnienia można odebrać także osobiście w Wydziale Kultury. Promocji i Sportu (al. Najświętszej Maryi Panny 45 a, pokój 3). Są też (podobnie jak regulamin) pod adresem http://www.czestochowa.pl/page/7,aktualnosci.html?id=11923
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0343 seconds.