Z ostatniej chwili

Kwiaty i znicze na grobach powstańców

2018-01-22 14:54:37 informacje
img

22 stycznia, w 155. rocznicę powstania styczniowego na grobach częstochowskich powstańców na cmentarzu św. Rocha złożono kwiaty i zapalono znicze - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Kwiaty na mogiłach imiennych oraz mogile nieznanego powstańca złożyli w asyście młodzieży z Pododdziałów Tradycji Oręża Polskiego przedstawiciele władz miasta, Straży Miejskiej i Wojskowej Komendy Uzupełnień.
W czasie powstania styczniowego walki zbrojne toczyły się w okolicach Częstochowy, terytorialnie związanej wówczas z województwem kaliskim. Zadaniem powstańców w samym mieście było zabezpieczenie dostaw broni i żywności, a szpital miejski im. Najświętszej Maryi Panny stał się powstańczym lazaretem leczącym rannych patriotów. Podczęstochowskie Herby zasłynęły zorganizowaniem największego na ziemiach polskich kanału przerzutowego broni dla powstańców. Zaangażowany w zakup broni był tu  m.in. słynny pisarz Józef Ignacy Kraszewski, a jego brat Krzysztof osobiście nadzorował jej przerzut przez granicę.
Po zakończeniu powstania Polaków dotknęły liczne represje m.in. konfiskata majątków szlacheckich, kasacja klasztorów na obszarze Królestwa Polskiego, wysokie kontrybucje i aktywna rusyfikacja. Częstochowianie stali się świadkami tych represji. Na obecnym placu Bohaterów Getta, przy wylocie drogi na Warszawę, był plac kaźni. Tu wystawiono szubienice, pozbawiając życia jeńców polskich wziętych do niewoli w bitwie pod Kruszyną i w innych potyczkach. W sumie za udział w powstaniu styczniowym władze carskie skazały na śmierć ok. 700 osób, a na zesłanie - co najmniej 38 tys. osób.
Świadectwem wydarzeń z lat 1863-1864 są pomniki upamiętniające miejsca walk powstańczych, dokumenty zgromadzone w Archiwum Państwowym w Częstochowie oraz mogiły powstańców na okolicznych nekropoliach, w tym na cmentarzu św. Rocha. W mogiłach spoczywają uczestnicy powstania - częstochowianie: Antoni Skowroński, Józef Chrzanowski, Sebastian Rogacz, Ksawery Wołowski, Antoni Chlewski.
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0307 seconds.