Z ostatniej chwili

Laptopy dla dzieci z częstochowskich podstawówek

2020-12-03 15:49:57 informacje
img

Na wsparcie dzieci uczących się na odległość w dobie pandemii Częstochowa pozyskała łącznie niemal 265 tys. zł z rządowych projektów „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+”. Umożliwiło to zakup 90 laptopów, z których skorzystają m.in. uczennice i uczniowie z rodzin wielodzietnych - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Z trudami zdalnej nauki uczennice i uczniowie zmagają się – z niewielką przerwą – od wybuchu pandemii, czyli od marca. Konieczność uczestniczenia w lekcjach na odległość ma dla młodych i bardzo młodych ludzi rozmaite skutki – od psychologicznych po takie, które wynikają z cyfrowego wykluczenia wielu z nich, a więc braku odpowiedniej jakości sprzętu, braku komputera w domu w ogóle bądź konieczności dzielenia się dostępem do sprzętu z rodzeństwem. Od początku okresu zdalnej nauki dla częstochowskiego samorządu było więc jasne, że powinien skorzystać z dostępnych możliwości ubiegania się o fundusze na wsparcie dzieci ze szkół na zapewnienie im jak najlepszych technicznych warunków uczenia się na odległość.

Z rządowego projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020” Gmina Miasto Częstochowa zdobyła 99 tys. 750 zł. Dzięki tym środkom kupiono 35 laptopów na potrzeby zdalnego nauczania.

Z kolei w ramach kontynuacji poprzedniego projektu – czyli „Zdalnej Szkoły +” – Częstochowa uzyskała dofinansowanie do zakupu kolejnych 55 laptopów o łącznej wartości 165 tys. zł. Tym razem sprzęt przeznaczony zostanie na potrzeby uczących się na odległość dzieci z rodzin wielodzietnych.

A oto lista szkół, które skorzystały ze wsparcia (obok – liczba laptopów, które trafiły do danej placówki):  

SP nr 1 im. Zdobywców Przestworzy – 4

SP nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego - 1

SP nr 8 im. Haliny Poświatowskiej - 2

SP nr 9 im. Adama Mickiewicza -1

SP nr 11 im. Marii Dąbrowskiej - 2

SP nr 12 im. Bolesława Chrobrego - 2

SP nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego – 1

SP nr 15 – 1

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 (SP nr 18 i MP nr 40) – 5

SP nr 19 im. Juliana Tuwima – 1

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 (SP nr 20 i MP nr 28) – 4

SP nr 21 im. Ks. Stanisława Konarskiego - 1

SP nr 22 im. Gabriela Narutowicza – 3

SP nr 24 im. Jana Marcina Szancera - 1

SP nr 25 im. Stanisława Staszica – 2

SP nr 26 im. Tadeusza Kościuszki – 1

SP nr 27 – 4

SP nr 29 im. Królowej Jadwigi – 1

SP nr 31 im. Orła Białego – 3

SP nr 33 im. Marii Kownackiej – 3

SP nr 34 im. Aleksandra Hrabiego Fredry – 1

SP nr 35 – 9

SP nr 37 im. Jana Pawła II - 1

SP nr 38 im. Ludwika Zamenhofa – 5

SP nr 39 im. Marii Konopnickiej – 2

SP nr 41 im. Jana Matejki – 1

SP nr 42 im. Jana Brzechwy - 1

SP nr 46 im. Stefana Żeromskiego – 2

SP nr 47 im. Marii Konopnickiej - 1

SP nr 48 im. Armii Krajowej – 7

SP nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego – 3

SP nr 52 im. Małego Powstańca – 6

SP nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie – 5

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (SP nr 40 i MP nr 2) – 1

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 (SP nr 10 i MP nr 22) – 1

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 (SP nr 51 i MP nr 39) – 1 

Warto przypomnieć, że o finansowe wsparcie związane ze zdalnym nauczaniem mogą starać się także sami pedagodzy. W ramach rządowego programu mogą otrzymać refundację kosztów związanych z prowadzeniem nauki na odległość. Można ubiegać się maksymalnie o 500 zł. Termin składania wniosków to 7 grudnia – zostało już więc niewiele czasu.

Page generated in 0.0161 seconds.