Z ostatniej chwili

Laur Pomocy Społecznej i Mecenas Pomocy Społecznej 2018 - nabór wniosków

2018-11-27 16:43:25 informacje
img

Rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie nagród Laur Pomocy Społecznej i Mecenas Pomocy Społecznej 2018. Zgłoszenia będą przyjmowane do 11 grudnia - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Wnioski o przyznanie nagród mogą składać organizacje pozarządowe, jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz osoby fizyczne. Prezydent Miasta Częstochowy może także przyznać nagrodę z własnej inicjatywy.
Nagrody przyznawane są w dwóch kategoriach:
• „Laur Pomocy Społecznej” - przyznawany jest za wybitne i nowatorskie osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej, zwłaszcza za inicjowanie i wdrażanie projektów aktywizacji i integracji społecznej adresowanych do osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie. Nagroda ta służy także wyróżnieniu za aktywizowanie i integrowanie wspólnot lokalnych w rozwiązywaniu problemów społecznych oraz za wspieranie wolontariatu i innych sektorów ekonomii społecznej.
• „Mecenas Pomocy Społecznej” - nagroda przyznawana jest podmiotom oraz osobom sponsorującym działania w dziedzinie polityki społecznej oraz świadczącym bezinteresowną pomoc osobom potrzebującym wsparcia.
Wnioski o przyznanie nagród można składać do 11 grudnia w Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 (pok. 4) lub przesłać pocztą (o terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy). Wnioski wraz z załącznikami podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym można nadsyłać również w postaci elektronicznej na adres: info@czestochowa.um.gov.pl lub korzystając ze strony Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej Województwa Śląskiego https://www.sekap.pl.
Uroczystość wręczenia nagród „Laur Pomocy Społecznej” i „Mecenas Pomocy Społecznej” odbędzie się 18 grudnia.
Wnioski oraz regulamin znajduje się na stronie:
http://ngo.czestochowa.pl/page/520,aktualnosci.html?id=11688.

Page generated in 0.0303 seconds.