Z ostatniej chwili

Laur i Mecenas Pomocy Społecznej

2018-12-19 17:36:28 informacje
img

W Ratuszu Miejskim odbyła się uroczystość wręczenia nagród Prezydenta Miasta Częstochowy „Laur Pomocy Społecznej” i „Mecenas Pomocy Społecznej”. Wręczono również certyfikaty „Miejsce przyjazne osobom z niepełnosprawnością” i „Miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi” - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
„Laur Pomocy Społecznej” - przyznawany jest za wybitne i nowatorskie osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej, zwłaszcza za inicjowanie i wdrażanie projektów aktywizacji i integracji społecznej adresowanych do osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie. Nagroda służy także  wyróżnieniu za aktywizowanie i integrowanie wspólnot lokalnych w rozwiązywaniu problemów społecznych oraz za wspieranie wolontariatu i innych sektorów ekonomii społecznej.
„Mecenas Pomocy Społecznej” to nagroda przyznawana podmiotom oraz osobom sponsorującym działania w dziedzinie polityki społecznej oraz świadczącym bezinteresowną pomoc osobom potrzebującym wsparcia.
* Laur Pomocy Społecznej - w kategorii osoba fizyczna otrzymała Urszula Sprącel-Kudrzyn, od 2005 r. zaangażowana w pracę z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. W latach 2005-2006 zakładała w Częstochowie Klub Pomocy Wzajemnej „Praca”. W 2007 r. została kierownikiem Centrum Integracji Społecznej przy Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej. W 2013 r. utworzyła Fundację Integracji Społecznej „Feniks”, która kontynuuje działalność Centrum. Działalność ta  dynamicznie się rozwinęła głównie poprzez pozyskiwanie miejsc pracy dla uczestników projektu i dobrej współpracy ze służbami miejskimi (UM, PUP, MOPS, MOSIR).
* Laur Pomocy Społecznej w kategorii zbiorowej trafił do Częstochowskiego Towarzystwa Profilaktyki Społecznej - organizacji pożytku publicznego działającej na rzecz ogółu społeczności znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej. Towarzystwo prowadzi starania wychowawcze adresowane do dzieci i młodzieży. Młodzież uzależniona od środków psychoaktywnych w placówkach prowadzonych przez CZTPS otrzymuje profesjonalną pomoc terapeutyczną. Udzielane jest wsparcie oraz interdyscyplinarna pomoc osobom i rodzinom doznającym przemocy domowej lub znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej. Towarzystwo prowadzi: Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Młodzieżowy Ośrodek Leczenia Uzależnień, Świetlicę Socjoterapeutyczną „Ludki z Blaszanej Budki”, Placówkę Socjoterapeutyczną „Przystanek Bardo” oraz Punkt Interwencji Kryzysowej dla Dzieci „Pikuś”.
* Nagrodę Mecenas Pomocy Społecznej odebrał Krzysztof Ledwoń - przedsiębiorca, od 1982 r. prowadzący własną działalność gospodarczą, wielokrotnie wyróżniany i nagradzany na największych europejskich imprezach branżowych. Wspiera idee ekonomii społecznej, propaguje przedsiębiorczość w Częstochowie. Od 2013 r. współpracuje z Fundacją Integracji Społecznej Feniks. Nagrodzony jako „Przedsiębiorca Wrażliwy Społecznie” za zaangażowanie na rzecz organizacji pozarządowych oraz budowanie przyjaznego środowiska dla aktywacji społecznej oraz zawodowej osób mających trudności na rynku pracy, szczególnie za promowanie i duży wkład w działania Spółdzielni Socjalnej „Jasne, że Manufaktura” oraz Centrum Integracji Społecznej Fundacji Feniks. Odznaczony m.in. Złotą Honorową Odznaką za Zasługi Województwa Śląskiego, Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Medalem za Szczególne Zasługi dla Żołnierzy Wojska Polskiego, Złotą Odznaką Ligi Obrony Kraju, Nagrodą Prezydenta Miasta Częstochowy za zorganizowanie wystawy „Husaria broń wschodu”.
W czasie spotkania wręczono również certyfikaty „Miejsce przyjazne osobom z niepełnosprawnością” oraz „Miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi”. Oto grono wyróżnionych.
Certyfikat „Miejsce przyjazne osobom z niepełnosprawnością": 
- Urząd Miasta Częstochowy Wydział Podatków i Opłat, al. Wolności 30
- Fundacja Mozaika
- SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony przy ul. Mirowskiej.
Certyfikat „Miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi”: 
- Miejskie Przedszkole nr 5 im. Jana Kilińskiego
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny, Oddział Pediatryczny
- Lodziarnio-Kawiarnia „Caramelito”
- Biblioteka Publiczna im. Wł. Biegańskiego, Filia nr 10 przy ul. Michałowskiego 20.

Fot. Biuor Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0292 seconds.