Z ostatniej chwili

Laur i Mecenas Pomocy Społecznej

2019-12-20 11:57:47 informacje
img

W Ratuszu wręczono nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy „Laur Pomocy Społecznej” i „Mecenas Pomocy Społecznej” oraz certyfikaty „Miejsce przyjazne osobom z niepełnosprawnością” i „Miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi”.

„Laur Pomocy Społecznej” - przyznawany jest za wybitne i nowatorskie osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej, zwłaszcza za inicjowanie i wdrażanie projektów aktywizacji i integracji społecznej adresowanych do osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie. Nagroda ta służy także do wyróżnienia za aktywizowanie i integrowanie wspólnot lokalnych w rozwiązywaniu problemów społecznych oraz za wspieranie wolontariatu i innych sektorów ekonomii społecznej.

Laur Pomocy Społecznej otrzymał Artur Szmaciarski, kierownik Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Wspiera i tworzy nowe podmioty ekonomii społecznej, aktywizując zawodowo osoby zagrożone ubóstwem  lub wykluczeniem społecznym. Jest ekspertem ekonomii społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego, zasiada w gremiach i komisjach konkursowych. Angażuje się w różnego rodzaju inicjatywy społeczne, wspiera i promuje partnerstwa wielosektorowe. W ramach JOWES bezpośrednio przyczynił się do powstania ponad 30 przedsiębiorstw społecznych i ponad 230 miejsc pracy dla zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Wspólnie z zespołem twory obecnie m.in. klaster Biznes & Ekonomia Społeczna - sieciujący podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorców, pilotażowy program współpracy z Politechniką Częstochowska, konferencje i spotkania na temat społecznej odpowiedzialności biznesu oraz Mini Fora NGO, wspierające ekonomię społeczną na obszarach wiejskich oraz lokalnych liderów. 

„Mecenas Pomocy Społecznej” to nagroda przyznawana podmiotom oraz osobom sponsorującym działania w dziedzinie polityki społecznej oraz świadczącym bezinteresowną pomoc osobom potrzebującym wsparcia.

Mecenasami  Pomocy Społecznej w tym roku zostali:

  • -    Renata Sokół - właścicielka Hurtowni Metali Kolorowych „Ataner”, częstochowski przedsiębiorca wspierający wiele działań fundacji, stowarzyszeń i potrzebujących osób, m.in. „Nowy plecak na nowy rok szkolny”, „Jasne, że Święty Mikołaj”,  program stypendialny „Spełnione marzenia”, „Radosny dzień dziecka”, bal charytatywny „Serce dla Amazonek”, „Rozwiń Skrzydła”.
  •     - PPH  ARO KAROŃ Sp. J. – firma, która od wielu lat jest sponsorem „Biegu Częstochowskiego”. Współpraca spółki z głównym organizatorem Biegu SKLA „Zabiegani Częstochowa” nabrała charakteru relacji partnerskich, oprócz wsparcia finansowego,, pracownicy Firmy pomagają w obsłudze całego wydarzenia.

W czasie spotkania wręczono również certyfikaty ,,Miejsce przyjazne osobom z niepełnosprawnością" oraz „Miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi”.

Certyfikat „Miejsce przyjazne osobom z niepełnosprawnością”:

  •     - w kategorii II – miejsca kultury i rozrywki, obiekty sportowo-rekreacyjne i biblioteki  – otrzymała MOSiR-owska Pływalnia Kryta „Sienkiewicz Częstochowa” przy III Alei 56
  •     - w kategorii II – miejsca kultury i rozrywki, obiekty sportowo-rekreacyjne i biblioteki – otrzymała  MOSiR-owska Hala Sportowo-Widowiskowa „Polonia” przy ul. Dekabrystów 43
  •     - w kategorii III – obiekty handlowo-usługowe (restauracje, kawiarnie, sklepy, hotele) – Sklep zielarsko-medycznego „Ziółko” przy ul. Żareckiej 42a, prowadzony przez Fundację „Walczę z SM”
  •     - w kategorii IV – placówki oświatowe – Niepubliczny  Terapeutyczny Punkt Przedszkolny PINOKIO przy ul. Skrzyneckiego 27

Certyfikat „Miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi”: 

  • -    w kategorii I – urzędy - otrzymał Miejski Zarząd Dróg i Transportu przy ul. Legionów 52
  • -    w kategorii II – miejsca kultury i rozrywki, obiekty sportowo-rekreacyjne i biblioteki - otrzymał Regionalny Ośrodek Kultury  przy ul. Ogińskiego 13a

Page generated in 0.0191 seconds.