Z ostatniej chwili

Laur za przewodnik po Jurze

2019-02-07 17:21:34 informacje
img

Przewodnik turystyczny „Jura Krakowsko-Częstochowska” z 2 mapami w skali 1:50000 zajął I miejsce w kategorii „mapy i atlasy” na 27. Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej w Poznaniu. 
Zawarta na niemal 100 stronach treść wydanego przez Związek Gmin Jurajskich przewodnika  przedstawia walory wszystkich jego gmin członkowskich (w tym Częstochowy): m.in. opisy walorów krajobrazowych Jury, szlaków turystycznych (pieszych i rowerowych), warowni Szlaku Orlich Gniazd, sanktuariów. Mapy obejmują północno-zachodnią oraz południowo-wschodnią część Jury. 

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta 

Page generated in 0.0289 seconds.