Z ostatniej chwili

Laureaci kampanii

2018-04-25 12:04:38 informacje
img

Dyplomy i nagrody uczestnikom kampanii edukacyjnej dotyczącej poprawy bioróżnorodności wręczyli wczoraj, we wtorek 24 kwietnia starosta częstochowski Krzysztof Smela, członek Zarządu Powiatu Leonard Smolarski oraz naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Marian Stępień. Laureaci wykazali się najlepszą znajomością zagadnień omawianych podczas konferencji odbywających się w ramach kampanii organizowanej przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie.
I nagrodę otrzymała Anna Klama z Konopisk, II nagrodę - Rafał Woźnicki z Przymiłowic, a III - Justyna Tuora z Bystrzanowic. Laureaci otrzymali zestawy krzewów jagodowych pyłko-  i miododajnych o wartości odpowiednio 500, 300 i 200 zł.
Kampania rozpoczęła się we wrześniu ubiegłego roku naborem uczestników. Skierowana była do 320 mieszkańców powiatu częstochowskiego (po 20 osób z każdej gminy powiatu). W dniach 25 i 26 października 2017 r. odbyły się dwie konferencje, których tematyka dotyczyła: wymogów uprawy poszczególnych roślin metodami ekologicznymi, znaczenia pszczół dla środowiska naturalnego, wzbogacenia bazy pożytkowej dla pszczół (wczesnych pożytków, późnych pożytków), a także znaczenia prozdrowotnego roślin uprawianych metodami ekologicznymi w żywieniu rodzin zwłaszcza dla zdrowia dzieci (przydomowy jagodnik jako przydomowa apteka, źródło witamin), zagospodarowania zbiorów (wykorzystania) na świeżo i przetwarzania owoców, konserwacji itp. oraz praktycznych wskazówek dotyczących uprawy borówki amerykańskiej (wysokiej). 
Każda z konferencji zakończyła się testem zdobytej wiedzy, a uczestnicy, którzy prawidłowo wypełnili test, zostali uhonorowani zestawem sadzonek krzewów jagodowych składającym się z: malin, borówki amerykańskiej, porzeczki czarnej, agrestu, aronii, pigwowca. 
Kampania finansowana jest ze środków powiatu częstochowskiego oraz  w 60 % ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - informuje Grażyna Folaron, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Częstochowie. 

Page generated in 0.0304 seconds.