Z ostatniej chwili

Lepsze parkowanie

2019-01-11 15:16:13 informacje
img

Szereg działań na rzecz poprawy warunków i sposobu parkowania w mieście przeprowadzi w tym roku MZDiT wraz ze Strażą Miejską i Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miasta. Miejska spółka czeka na opinie i sugestie, które pomogą wypracować lepsze rozwiązania w tej sferze. Efektem ma być także poprawa estetyki i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Kampania będzie kontynuacją działań z ubiegłych lat. 
MZDiT zwraca się do mieszkanek i mieszkańców Częstochowy (zarówno zmotoryzowanych, jak i niezmotoryzowanych) z prośbą o podzielenie się opiniami co do parkowania, ze szczególnym uwzględnieniem centrum i Strefy Płatnego Parkowania. MZDiT chce się  dowiedzieć, co utrudnia w mieście dobre parkowanie czy poruszanie się autem, co generuje niebezpieczeństwo, na jakie niedociągnięcia infrastrukturalne napotykają kierowcy, gdzie mają miejsce nagminne wykroczenia kierujących, gdzie najczęściej zdarza się parkowanie niszczące zieleń, blokujące wjazd czy przejazd innych pojazdów. 
Miejska spółka chce też dowiedzieć się, gdzie – zdaniem częstochowianek i częstochowian – powinny interweniować służby mundurowe, a gdzie potrzeba dodatkowego wygrodzenia czy wytyczenia miejsc parkingowych.
Na opinie dotyczące szeroko rozumianego parkowania w Częstochowie MZDiT czeka pod adresem mailowym wp@mzd.czest.pl. W ciągu kilku najbliższych tygodni spółka postara się je zebrać, a potem odnieść się do nich i podzielić wnioskami zarówno z partnerskimi instytucjami, jak i całą społecznością miasta.
MZDiT apeluje też do wszystkich kierujących o szczególną uwagę w trakcie parkowania i stosowanie się do oznaczeń. Oznakowanie danego miejsca (dotyczące np. parkowania skośnego czy równoległego) nie jest polem do swobodnej interpretacji intencji zarządcy drogi. Niestosowanie się do oznakowania w tym zakresie jest wykroczeniem drogowym.  
Trzeba mieć także świadomość, że parkowanie na granicy miejsc dozwolonych, wbrew oznakowaniu czy na poboczu skutkuje często utrudnieniami dla pieszych lub zablokowaniem ruchu i prowadzi do niebezpiecznych sytuacji. Oprócz zdarzających się w ciągu Alei zatorów, spowodowanych niepoprawnie zaparkowanymi autami blokującymi przejazd autobusów, do tego typu sytuacji dochodzi także poza centrum. Przykładem może być pętla autobusowa przy szpitalu na Parkitce – źle zaparkowany pojazd niedawno doprowadził tam do zablokowania ruchu autobusów i opóźnień na linii nr 10.
MZDiT apeluje także, by nie szukać na siłę miejsc sąsiadujących z docelowym miejscem naszej podróży. Zaparkowanie auta 100 czy 200 m (a nawet dalej) od celu jest normalną praktyką w centrach dużych miast. Parkowanie to jeden z elementów współżycia społecznego. Dobre i kulturalne parkowanie jest wyrazem poszanowania dla innych i dla wspólnej przestrzeni.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0307 seconds.