Z ostatniej chwili

Linia tramwajowa - nowe oświetlenie

2020-07-29 21:23:27 informacje
img

Równolegle do trwającej przebudowy infrastruktury tramwajowej Miejski Zarząd Dróg i Transportu wymienia oświetlenie uliczne wzdłuż modernizowanej linii. Na większości odcinków stara infrastruktura jest wymieniana na oprawy typu LED - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Wymiana oświetlenia to jedna z największych tego typu inwestycji w historii Częstochowy, jest odrębnym zadaniem w ramach programu „Lepsza Komunikacja w Częstochowie”, za kwotę 3,4 mln zł.
- Inwestycje w bardziej energooszczędne, ekologiczne i estetyczne oświetlenie to jedno z ważniejszych zadań modernizacyjnych w mieście. Linia tramwajowa to nasz kluczowy komunikacyjny korytarz, który - po przebudowie - wymaga też m.in. nowych standardów oświetleniowych - mówi prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. - Trudno było, przy tak dużej inwestycji, nie zająć się także wymianą oświetlenia, dlatego MZDiT zaplanował to dodatkowe zadanie, realizowane równolegle do postępów prac przy budowie - praktycznie od podstaw - starszej części linii tramwajowej.
Łącznie w ramach modernizacji oświetlenia ulicznego zostanie zainstalowanych w różnych częściach miasta 150 nowych słupów oświetleniowych i zamontowane zostaną 382 oprawy uliczne typu LED. Zadanie zostanie zakończone wraz z końcem prac przy przebudowie linii tramwajowej. Finał przewidywany jest na początek przyszłego roku.
JUŻ ZREALIZOWANO:
*Odcinek 1 - przy al. Pokoju od pętli tramwajowej przy ul. Kucelińskiej do wiaduktu nad torami kolejowymi PKP (wraz z oświetleniem ronda Reagana) – wybudowano 43 słupy oświetleniowe (po przeciwległej do linii tramwajowej stronie) i zamontowano 43 oprawy typu LED.
Odcinek 2 - na dalszym odcinku al. Pokoju (od wiaduktu nad torami PKP do skrzyżowania z al. Wojska Polskiego) wybudowano 16 słupów oświetleniowych (po przeciwległej stronie do linii tramwajowej) i osadzono 58 opraw typu LED, które były montowane również na słupach trakcyjnych.
W ramach pozostałych dwóch etapów zostaną zrealizowane:
Odcinek 3 – aleje Wolności i Kościuszki – planuje się budowę 39 słupów oświetleniowych (po przeciwnej stronie do linii tramwajowej) oraz osadzenie 115 opraw typu LED, montowanych również na słupach trakcyjnych.
Odcinek 4 – al. Armii Krajowej od al. Jana Pawła II do al. Wyzwolenia – planuje się budowę 52 słupów oświetleniowych oraz montaż 166 opraw typu LED.
Warto przypomnieć, że to niejedyne obecnie, duże zadanie w zakresie wymiany oświetlenia na terenie Częstochowy, realizowane przez miasto. MZDiT rozpisało przed kilkoma dniami przetarg na montaż 40 słupów oświetleniowych z oprawami typu LED w ciągu ul. Mirowskiej. Realizacja inwestycji nastąpi także jeszcze w tym roku.
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0148 seconds.