Z ostatniej chwili

MOPS wspiera doświadczających przemocy

2020-05-13 13:29:00 informacje
img

Zarówno bezpośrednio doświadczający przemocy jak i jej świadkowie mogą się zwrócić o pomoc do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie – także teraz, w warunkach epidemii. Można kontaktować się również z Centrum Interwencji Kryzysowej - informuje Marcin Breczko z Biura Prasowego Urzędu Miasta.
Oto szczegółowe informacje dla osób, które potrzebują wsparcia w sytuacji doświadczania przemocy:   
* Sekcja Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą (ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2): 
- Pracownicy udzielają pomocy i wsparcia (terapia krótkoterminowa), reagują na każde zgłoszenie.
- Preferowany jest obecnie kontakt telefoniczny – tel. 34 372 42 02 (pon., śr., czw., godz. 7.30-15.30, wt. 7.30-16.00, pt. 7.30-15.00) – w sytuacjach szczególnych i uzasadnionych możliwy jest kontakt osobisty (po uprzednim umówieniu i zachowaniu wszelkich środków ostrożności).
- Pracownicy prowadzą konsultacje telefoniczne dla osób doświadczających przemocy, podmiotów uprawnionych do wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”.
- Pracownicy przyjmują zgłoszenia przypadków występowania przemocy – telefonicznie lub za pomocą dostępnych środków komunikacji elektronicznej (e-mail).
- Nadal – w szczególnych i uzasadnionych przypadkach –  podejmują interwencje w miejscu zamieszkania – przy wsparciu policji, z wykorzystaniem odpowiednich środków ochronnych (w związku z epidemią).
- Współpracują z policją, kuratorami i szkołami, monitorują sytuację w rodzinach zagrożonych przemocą.
Działają także infolinie MOPS uruchomione w związku z COVID-19 – przez 7 dni w tygodniu od 7.30 do 20.00 pracownicy socjalni informują, gdzie szukać pomocy, kierują do odpowiednich specjalistów.
* Można również kontaktować się z Częstochowskim Centrum Interwencji Kryzysowej (ul. Rejtana 7 „B”) – całodobowy kontakt pod nr tel. 34 366 31 21  
- Placówka czynna jest przez całą dobę.
- Dysponuje bezpiecznymi miejscami w hostelu.
- Udziela pomocy psychologicznej, prawnej, poradnictwa rodzinnego.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0161 seconds.