Z ostatniej chwili

Magia dźwięku, koloru i światła - dla seniorów

2018-05-14 14:39:45 informacje
img

Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki organizuje bezpłatne zajęcia kulturalne i artystyczne oraz koncerty w ramach projektu „Magia dźwięku, koloru i światła” - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Projekt, który wpisuje się w program "Częstochowa wspiera seniorów", obejmuje 4 moduły: zajęcia kulturalno-artystyczne, zajęcia plenerowe, Teatr Dźwięków oraz Kalejdoskop kulturalny – duże spotkanie podsumowujące, połączone z prezentacją efektów.
W ramach pierwszego modułu tworzone są 3 grupy kulturalno-artystyczne, dla których organizowane są zajęcia artystyczne: fotograficzno-filmowe, malarskie oraz teatralne. Zajęcia będą się odbywać w siedzibie Częstochowskiego Centrum Aktywności Seniorów (ul. Staszica 10).
W ramach drugiego modułu zostaną zorganizowane cztery wyjazdy do malowniczych miejsc, tam gdzie walory przyrody i krajobrazu pozwolą stworzyć artystom piękne dzieła.
W ramach trzeciego modułu odbędą się cztery koncerty relaksacyjne wykonane przez Teatr Dźwięków i Przestrzeni.
Realizator projektu - Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki -zaprasza do udziału w zajęciach seniorki i seniorów z Częstochowy oraz powiatu częstochowskiego. Udział w projekcie jest bezpłatny.
Projekt współfinansuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.
Zainteresowani proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z deklaracją uczestnictwa, czytelne podpisanie we wskazanym miejscu w formularzu i dostarczenie do siedziby Biura Projektu - ul. Staszica 10, 42-202 Częstochowa.
Formularz można pobrać pod adresem: http://www.czestochowa.pl/page/7,aktualnosci.html?id=10766

Page generated in 0.0292 seconds.