Z ostatniej chwili

Maszyna pracuje, a dziecko obserwuje

2019-02-27 11:55:56 informacje
img

Trwa IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje”.
Patronat honorowy nad przedsięwzięciem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski. W jego organizacji wspierają Kasę: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Dotychczasowe edycje konkursu cieszyły się ogromnym zainteresowaniem dzieci. Każdego roku w całym kraju uczestniczyło w nich ponad 30 tys. uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich. 
W ramach wojewódzkiego etapu konkursu, w 2018 r. do siedziby Oddziału Regionalnego KRUS w Częstochowie wpłynęło 731 prac plastycznych dzieci ze 100 szkół podstawowych na terenach wiejskich w województwie śląskim. W całym kraju było to 36.116 uczniów z 2987 wiejskich szkół podstawowych.
Konkurs promuje wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywne zachowania związane z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzuje „Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat”, wskazującego na prace szczególnie zagrażające bezpieczeństwu najmłodszych mieszkańców wsi. Tegoroczne hasło konkursowe „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje” ma zwrócić uwagę na sposoby zapobiegania wypadkom związanym z obecnością w gospodarstwach rolnych maszyn i urządzeń rolniczych. 
Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej, w dowolnej technice, w formacie A3, ilustrującej hasło konkursowe. W szkołach, które zgłoszą chęć uczestnictwa w konkursie, odbędą się szkoleniowe spotkania dzieci z pracownikami Kasy, których celem będzie przygotowanie merytoryczne młodych artystów. Wszystkie zgłoszone prace ocenią komisje regionalne, a najlepsze prace ze wszystkich województw będą oceniane przez Centralną Komisję Konkursową. Laureaci każdego ze szczebli otrzymają nagrody, a finał etapu centralnego będzie miał miejsce w Warszawie, gdzie autorzy najciekawszych prac otrzymają atrakcyjne nagrody: sprzęt multimedialny ufundowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a także zestawy upominków przygotowane przez współorganizatorów, patronów Konkursu oraz firmy współpracujące. 
Szkoły, których uczniowie chcą wziąć udział w konkursie, powinny skontaktować się z najbliższą jednostką terenową KRUS, gdzie uzyskają wszystkie niezbędne informacje na temat organizacji eliminacji. 
Terminy:
- nadsyłanie prac – do 29 marca 2019 r.
- dacie finału wojewódzkiego - wyboru prac do finału centralnego zostanie podana w późniejszym terminie 
- uroczyste podsumowanie Konkursu planowane jest w czerwcu rzed końcem roku szkolnego
Adresy Placówek Terenowych OR w Częstochowie:
https://www.krus.gov.pl/krus/struktura/oript/oript-tabela-z-danymi/oddzialy-regionalne-szczegoly/or-w-czestochowie/
Formularz zgłoszeniowy:
https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/Dokumenty/konkurs_plastyczny_2019/zal_nr_2_kpl_2019.pdf
Informacja na temat danych osobowych i ich przetwarzania:
https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/Dokumenty/konkurs_plastyczny_2019/zal_nr_3_kpl_2019.pdf
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:
https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/Dokumenty/konkurs_plastyczny_2019/zal_nr_4_kpl_2019.pdf

 

Page generated in 0.0305 seconds.