Z ostatniej chwili

Matury, matury...

2020-06-09 16:34:54 informacje
img

2711 absolwentów częstochowskich liceów ogólnokształcących i techników, prowadzonych przez Miasto, przystąpiło  do egzaminu maturalnego - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Tegoroczna matura, z uwagi na epidemię, odbywa się przy zachowaniu szczególnych obostrzeń sanitarnych. Wchodząc na salę egzaminacyjną i wychodząc z niej, młodzież musi zachować 1,5-metrowe odstępy, zakrywać nos i usta. Po zajęciu miejsca maseczki i przyłbice wolno zdjąć. Maturzyści muszą korzystać tylko z własnych przyborów, sami też muszą sobie zapewnić butelkę wody do picia. 
W Częstochowie do egzaminu maturalnego przystąpiło 1204 absolwentek i absolwentów liceów ogólnokształcących i 1507 techników. 
W tym roku szkolnym egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych, zgodnie z decyzją MEN, odbywa się tylko w formie pisemnej. W poniedziałek maturzyści przystąpili do egzaminu z obowiązkowego języka polskiego, dziś - z matematyki oraz łaciny i kultury antycznej, w środę - język angielski. Kolejne egzaminy w przyszłym tygodniu.  
Absolwent zda maturę i uzyska świadectwo dojrzałości, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzyma co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpi do części pisemnej egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.
Wyniki  matur będą ogłoszone do 11 sierpnia. Wówczas absolwenci odbiorą świadectwa, aneksy i informacje o wynikach.
16 czerwca rozpoczną się – także opóźnione z uwagi na pandemię – egzaminy ósmoklasistów. W Częstochowie przystąpi do niego 1615 uczennic i uczniów ostatnich klas szkół podstawowych. Egzamin ósmoklasisty potrwa do 18 czerwca, a jego wyniki zostaną ogłoszone do 31 lipca. 
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.014 seconds.