Z ostatniej chwili

Medale Merentibus przyznane

2020-01-14 13:44:54 informacje
img

Podczas noworocznego spotkania w Filharmonii Częstochowskiej prezydent Krzysztof Matyjaszczyk wręczył szczególne wyróżnienia. Miejskimi medalami Merentibus nagrodził byłych prezydentów miasta oraz osoby, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju Częstochowy.

Medal Merentibus to specjalne odznaczenie Prezydenta Miasta przyznawane za zasługi na rzecz miasta, samorządu oraz wkład w rozwój Częstochowy.

W czasie poniedziałkowego spotkania noworocznego, które odbyło się 13 stycznia, medale wręczono osobom, które w poprzednich latach i wcześniejszych kadencjach samorządu dbały o miasto. Odznaczenia odebrali:

-  Jacek Paciorkowski, prezydent Częstochowy w latach 1981-1987

-  Halina Rozpondek, prezydent Częstochowy w latach 1995-1998

Dodatkowo uhonorowano osoby, które działaniami wspierały idee samorządności, demokracji oraz promocję Częstochowy poza jej granicami. Merentibusy otrzymali:

 - Jacek Topczewski, prezes zarządu Obywatelskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Częstochowy, które podejmuje działania służące wsparciu samorządu i rozwoju lokalnego. Misją stowarzyszenia jest tworzenie społeczeństwa obywatelskiego, mającego realny wpływ na funkcjonowanie, rozwój i promocję naszego miasta;

 -  prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska, od 2016 roku rektor Akademii im. Jana Długosza, a obecnie Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza. Nagrodzona za ogromny wkład pracy i zaangażowanie w powstanie uniwersytetu w naszym mieście, co niewątpliwie wpływa na potencjał akademicki, rozwój i promocję Częstochowy również poza jej granicami;

 - Włodzimierz Gidziela, działacz społeczny, współzałożyciel i aktywny członek Towarzystwa Przyjaciół Częstochowy, przewodniczący Zarządu Komitetu Obrony Demokracji w Częstochowie, a od tego roku również w województwie śląskim; członek Rady Dzielnicy Północ; popularyzuje sport wśród młodzieży, wspiera organizacje charytatywne.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0201 seconds.