Z ostatniej chwili

Mężczyzna szuka miejsca. Męskie Forum w Częstochowie

2024-05-24 13:08:36 informacje
img

Forum męskie „Jestem mężczyzną znam swoje miejsce” w sobotę 25 maja odbędzie się przy ul. Krakowskej 1 (Aula Parafii św. Zygmunta). Potrwa w godz. 8.00 – 17.00.

„Jestem mężczyzną, znam swoje miejsce” to hasło męskiego forum w Częstochowie. W trakcie tego wydarzenia każdy uczestnik otrzyma wskazówki pomagające odnaleźć swoje miejsce. Możliwa będzie również wymiana osobistych doświadczeń związanych z poszukiwaniem własnego miejsca w ramach panelu dyskusyjnego. 

W kontekście powszechnej narracji o zagubieniu przez mężczyznę jego tożsamości oraz o tzw. kryzysie męskości i ojcostwa, Forum ma stanowić zachętę do podejmowania odpowiedzialnej aktywności mężczyzny oraz jego pełniejszej integracji z rodziną oraz społeczeństwem. 

Codzienna obserwacja wskazuje na różnorodność działających oraz powstających nowych męskich grup. Dlatego też punktem uwagi Forum jest podkreślenie obecności męskich wspólnot, szczególnie tych o charakterze duchowym.

W Forum uczestniczyć mogą kobiety zainteresowane wszechstronnym rozwojem mężczyzn. Podobnie kapłani podejmujący trud duchowego formowania mężczyzn odnajdą swoje miejsce w męskim Forum.

Organizatorem Forum jest Parafia św. Stanisława Biskupa Męczennika w Częstochowie, której proboszczem jest ks. Jacek Michalewski, kapłan zaangażowany w różnorodne inicjatywy duszpasterskie oraz dzieła ewangelizacyjne. Natomiast inicjatywa wydarzenia pochodzi od Mariusza Janasa, męża i ojca, doktora nauk teologicznych.

Patronem honorowym wydarzenia jest abp metropolita częstochowski Wacław Depo.

Uczestnictwo w Forum wymaga rejestracji za pośrednictwem formularza dostępnego w mediach społecznościowych. Udział jest odpłatny w kwocie 150 zł, płatnej według instrukcji zawartej w formularzu rejestracyjnym.

Szczegółowe informacje, charakterystyka prelegentów oraz streszczenie planowanych wystąpień dostępne są:

a) w mediach społecznościowych: www.facebook.com/forumjestemmezczyzna 

b) w materiale prasowym: Forum „Jestem mężczyzną, znam swoje miejsce” | Niedziela.pl

 

 

Kontakt z Organizatorem

Parafia św. Stanisława Biskupa Męczennika

ul. Bohaterów Katynia 40/42, 42-219 Częstochowa

 

Proboszcz: ks. Jacek Michalewski, tel. +48 730 147 876

Koordynator Forum: dr Mariusz Janas, tel. +48 732 660 500

 

email: forumjestemmezczyzna@gmail.com

Internet: www.facebook.com/forumjestemmezczyzna 

Page generated in 0.0168 seconds.