Z ostatniej chwili

Miasto i UJD poszerzają współpracę

2018-12-21 21:54:35 informacje
img

Z trzech wspieranych przez miasto nowych projektów Uniwersytetu im. Jana Długosza skorzystają dorośli kształcący się i zawodowo czynni, słuchaczki i słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a także wchodząca w dorosłe życie młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych. Będzie można poprawić swoją znajomość angielskiego, a w przypadku młodzieży – także kształcić umiejętności programistyczne czy niezbędne na współczesnym rynku pracy kompetencje komunikacyjne - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Miasto podpisało umowy o współpracy w realizacji trzech projektów, na które uczelnia zdobyła środki z Europejskiego Fundusz Społecznego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu w ramach konkursu „Trzecia Misja Uczelni”. UJD będzie realizować te projekty przy wsparciu miasta.   
Podpisanie porozumień odbyło się w Urzędzie Miasta Częstochowy dziś, w piątek 21 grudnia. Ze strony UJD umowy sygnowała JM Rektor uczelni, prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska, a ze strony miasta – prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. 
Dwa projekty dotyczą podnoszenia kompetencji osób tzw. drugiego i trzeciego wieku w zakresie języka angielskiego. Z pierwszego projektu – dotyczącego specjalistycznych umiejętności językowych, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa – skorzystają osoby dorosłe. Drugi projekt adresowany jest do uczestników zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Trzeci - do osób w wieku 15-18 lat. Ten ostatni wpisuje się w strategię aktywizacji społecznej i zawodowej młodzieży z częstochowskich placówek opiekuńczo-wychowawczych. Jego elementami będą m.in. kursy języka angielskiego oraz programowania, a także doradztwo zawodowe i szkolenia z zakresu skutecznej komunikacji czy małej przedsiębiorczości.
- Nasz Uniwersytet sprofilował te projekty pod kątem rozmaitych potrzeb częstochowianek i częstochowian, kieruje je do różnych grup wiekowych, osób na różnych etapach życia, w różnej sytuacji – mówi prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. – Te nowe przedsięwzięcia UJD wpisują się w działania miasta na rzecz uczniów, studentów czy seniorów i uzupełniają je.
Do miasta będzie należała realizacja działań promocyjnych służących rekrutacji, także poprzez akcje informacyjne w jednostkach miejskich i placówkach wychowawczo-opiekuńczych. Samorząd będzie też wspierać merytorycznie uczelnię, korzystając z doświadczeń zdobytych już w realizacji swoich projektów edukacyjno-społecznych. Będzie uczestniczyć także w ocenie efektów realizowanych projektów.
Projekty „Uniwersytet Językowy Drugiego Wieku” i „Językowy Uniwersytet Trzeciego Wieku” będą realizowane do września 2022 r., a projekt „Tranzycja w dorosłość z kompetencjami przyszłości”, adresowany do młodzieży, został zaplanowany do końca października 2020 r.
W podpisaniu umowy ze strony UJD uczestniczyli także: prodziekan Wydziału Pedagogicznego prof. UJD Daniel Kukla oraz dr Joanna Górna, a ze strony UM naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Adrian Staroniek.
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0291 seconds.