Z ostatniej chwili

Miejsce przyjazne mieszkańcom

2018-11-20 14:28:14 informacje
img

„Miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi” i „Miejsce przyjazne osobom z niepełnosprawnością” to dwa konkursy, w których mogą uczestniczyć częstochowskie placówki użyteczności publicznej. Zgłoszenia są przyjmowane do 6 grudnia - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Konkursy mają promować miejsca użyteczności publicznej dostosowane do potrzeb rodziców z dziećmi lub do potrzeb osób z niepełnosprawnością,  umożliwiając im uczestnictwo w życiu społeczno-kulturalnym Częstochowy. 
Nagroda przyznawana jest w formie Certyfikatu Prezydenta Miasta Częstochowy z tytułem „Miejsce Przyjazne Rodzinom z Dziećmi” lub „Miejsce Przyjazne Osobom z Niepełnosprawnością” w 5 kategoriach:
I - urzędy,
II - miejsca kultury i rozrywki, obiekty sportowo-rekreacyjne i biblioteki,
III - obiekty handlowo-usługowe (restauracje, kawiarnie, sklepy, hotele),
IV - placówki oświatowe,
V - placówki służby zdrowia.
Do konkursu mogą przystąpić urzędy, restauracje, kawiarnie, instytucje kultury i rozrywki, miejsca handlowo-usługowe, obiekty sportowo-rekreacyjne, placówki oświatowe i służby zdrowia, hotele i inne obiekty oferujące noclegi, biblioteki, znajdujące się na terenie miasta Częstochowy.
Wnioski w sprawie przyznania nagród, należy składać do 6 grudnia w Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa (pok. 3) lub przesłać pocztą. O terminie złożenia wniosku nie decyduje data stempla pocztowego, lecz data wpływu do Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy.
Wnioski podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym można nadsyłać również w postaci elektronicznej na adres: info@czestochowa.um.gov.pl lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie SEKAP, e-PUAP.
Uroczyste wręczenie certyfikatów odbędzie się 18 grudnia.
Regulaminy i wzory wniosków konkursowych są dostępne pod linkami:
http://www.ngo.czestochowa.pl/page/520,aktualnosci.html?id=11662
http://pps.czestochowa.pl/article/aktualnosci,1408/

 

Page generated in 0.0308 seconds.