Z ostatniej chwili

Miejscowy Plan Zagospodarowania dla Stradomia

2020-05-28 12:23:44 informacje
img

Częstochowscy radni na ostatniej sesji zdecydowali o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar położony w rejonie ulic Piastowskiej, Sabinowskiej oraz rzeki Konopki - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta
Z wnioskami o zmianę planu wystąpili właściciele nieruchomości objętych planem - spółki Ford Frank-Cars i Domex Plus – prowadzące działalność gospodarczą na tym terenie. 
Zmiany miałyby dotyczyć parametrów i wskaźników zabudowy. Składający wnioski argumentowali, że ustalone w planie minimalne wskaźniki zabudowy nie odpowiadają potrzebom inwestycyjnym potencjalnych inwestorów, którzy byliby zainteresowani budynkami o niewielkiej kubaturze,  charakterystycznymi dla dzielnicy Stradom. 
Zakładana w obowiązującym planie intensywna i skoncentrowana zabudowa nie odpowiada tym oczekiwaniom.
Spółka Ford Frank-Cars umotywowała swój wniosek planami rozwojowymi firmy. Frank-Cars planuje rozbudowę Centrum Adaptacji Forda Transita i wnioskuje o przeznaczenie części terenu na cele usługowo-handlowe. W związku z wejściem w życie nowej edycji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego tego rodzaju zmiany mogą być wprowadzone do planu. 
Zmiana planu będzie przeprowadzona w formie nowelizacji, którą wykona zespół Miejskiej Pracowni Urbanistyczno-Planistycznej.

Page generated in 0.0165 seconds.