Z ostatniej chwili

Miejski plan zaopatrzenia w energię i gaz

2018-12-12 16:42:00 informacje
img

Aktualizację do uchwały w sprawie zaopatrzenia Częstochowy w ciepło, energię elektryczną i gaz przyjęli na ostatniej sesji częstochowscy radni. Dokument, oprócz potrzeb i strategii wykorzystania mediów energetycznych, zawiera również prognozę oddziaływania na środowisko - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Częstochowy zostały poddane pod głosowanie po rozpatrzeniu wniosków, zastrzeżeń i uwag zgłoszonych w czasie wyłożenia projektu do publicznego wglądu.
Dokument zawiera zarówno ocenę potrzeb wykorzystania energii cieplnej, elektrycznej i gazu sieciowego, jak i analizę ich zaopatrzenia i dystrybucji w mieście. Założenia skupiają się również wokół wykorzystania odnawialnych zasobów paliw i energii, jak biogaz, biomasa, energetyka wody i wiatru, czy energia słoneczna. Celem realizacji programu jest m.in.: kształtowanie i wdrażanie lokalnej gospodarki niskoemisyjnej, bezpieczeństwo energetyczne miasta, poprawa efektywności wykorzystania paliw i energii czy ograniczenie wpływu procesów energetycznych na środowisko. 
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Częstochowy mają stanowić swoistą podstawę racjonalnej i rzetelnej współpracy samorządu z przedsiębiorstwami energetycznymi oraz innymi podmiotami w procesie kształtowania i wdrażania lokalnej polityki energetycznej.
Z tekstem „Założeń...” można się zapoznać pod adresem http://www.czestochowa.pl/page/7,aktualnosci.html?id=11767
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0281 seconds.