Z ostatniej chwili

Miejskie inwestycje i remonty trwają

2020-04-10 13:49:43 informacje
img

Pomimo koronawirusa i rozmaitych utrudnień, które się z nim wiążą, miasto kontynuuje zaplanowane na ten rok zadania inwestycyjne i remontowe. Najłatwiej prowadzić je  w szkołach, które teraz stoją puste. Duże przedsięwzięcia – jak  związane za Starym Rynkiem czy budową parku wodnego – też idą do przodu, choć kłopoty dostawców prawdopodobnie przełożą się na jakieś opóźnienia w realizacji tych zadań - informuje Marcin Breczko w Biura Prasowego Urzędu Miasta.
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta jest obecnie w trakcie realizacji łącznie 20 zadań, a kilkanaście kolejnych jest na etapie procedury przetargowej. Największa trwająca inwestycja miasta to budowa Parku Wodnego przy ul. Dekabrystów. Prace wykonane są w 85 proc. Wykonawca tych robót –  firma „Przemysłówka” – sygnalizuje jednak kłopoty z dostawami specjalistycznych urządzeń, w dużej mierze dostarczanych z zagranicy. Problemem jest też absencja części pracowników. Wszystko to może spowodować opóźnienie w odbiorze ukończonego obiektu – choć trudno tu przewidywać coś z całkowitą pewnością.
Zgodnie z harmonogramem idą dofinansowane ze środków unijnych termomodernizacje w trzech szkołach  podstawowych – SP nr 1 przy ul. Księżycowej, SP nr 41 przy ul. Okólnej i SP nr 32 przy ul. Przerwy-Tetmajera. Prace przebiegają w dobrym tempie, a wykonawcy nie zgłaszają opóźnień. Brak uczniów w szkołach sprawił wręcz, że roboty przyspieszyły, a efekty widać już gołym okiem.
Podobnie jest z budową sali gimnastycznej i przedszkola przy SP 47 przy ul. Przestrzennej. Wykonawca nie zgłaszał żadnych uwag co do terminu zakończenia inwestycji – a ten upływa 30 czerwca. Należy się jednak liczyć z niewielkim opóźnieniem spowodowanym tymi samymi problemami, z którymi zmaga się teraz większość firm budowlanych. Obecnie trwają prace wewnątrz dobudowanych obiektów. W okresie wakacyjnym szkoła będzie urządzana i doposażana – tak aby była gotowa na przyjęcie uczniów i przedszkolaków w nowym roku szkolnym. Przy ul. Przestrzennej za blisko 10 mln zł powstaje nowy zespół szkolno-przedszkolny. Roboty obejmują termomodernizację istniejącego budynku SP nr 47 i budowę nowego, wielofunkcyjnego obiektu o powierzchni prawie 1000 m kw. z salą gimnastyczną (i jej zapleczem), salami szkolnymi i przedszkolnymi. Z obecnego budynku do sali gimnastycznej będzie prowadził łącznik. Istniejący obiekt przejdzie m.in. kompleksową termomodernizację. Wykonane zostaną nowe instalacje elektryczne, teletechniczne, wodno-kanalizacyjne, instalacja centralnego ogrzewania, deszczowa, gazowa, a także wentylacja mechaniczna. Roboty obejmą również przebudowę pozostałych pomieszczeń dydaktycznych i administracyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania szkoły, a także przystosowanie byłych pomieszczeń mieszkalnych do jej potrzeb. Całości dopełni zagospodarowanie terenu – m.in. przebudowa i rozbudowa sieci, przyłączy, urządzeń, dojazdów, parkingów i ciągów komunikacji pieszej – wraz z zielenią.
Na początku roku rozpoczęły się prace przy kompleksowym remoncie sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym i szatniowym w ZSP nr 2 przy ul. Olsztyńskiej. Realizowane są z wyprzedzeniem harmonogramu – zwłaszcza ocieplenie sali gimnastycznej, wymiana instalacji elektrycznych, centralnego ogrzewania, stolarki okiennej i drzwiowej, podłóg etc. Obiekt zyska przede wszystkim nowe sanitariaty w szatniach –  wcześniej ich nie było.
W dwóch kolejnych placówkach – zespołach szkół im. B. Prusa” i J. Kochanowskiego – trwa przebudowa sanitariatów. W maju – przed czasem – zakończą się prace w ZS im. B. Prusa. Do zrobienia zostały już tylko ostatnie prace. W ZS im. J. Kochanowskiego zaawansowane są w 70 proc. – potrwają do końca sierpnia.
W połowie marca ruszyła budowa boiska przy VII LO im. M. Kopernika. Prace przebiegają ekspresowo. Szkoła zyska wielofunkcyjny obiekt o wymiarach 44x24 m  wraz  z oświetleniem i piłkochwytami. Podbudowy są już gotowe. Planowy czas realizacji całości – do końca lipca.
Do końca zmierza obejmująca przystosowanie do przepisów p.poż. przebudowa Żłobka Miejskiego przy al. Armii Krajowej 66. Zaawansowanie robót jest teraz na poziomie 70 proc. W ramach remontu wydzielone będą pożarowe klatki schodowe, wyposażone w samoczynne urządzenia oddymiające. Parter i piętro będą podzielone na tzw. „strefy bezpieczne” przegrodami z dymoszczelnymi drzwiami przeciwpożarowymi i przeciwpożarową kurtyną okienną. Obiekt zostanie wyposażony w wodociągową instalację przeciwpożarową z hydrantami oraz przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Drogi ewakuacyjne będą wyposażone w awaryjne oświetlenie. Pozostałe elementy zadania to m.in. wymiana podłóg, posadzek, stolarki otworowej, windy towarowej, węzła ciepłowniczego, ułożenie płytek ceramicznych, tynkowanie, malowanie, wykonanie instalacji elektrycznych, teletechnicznych, ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i hydrantowej. Do wymiany pójdą też meble.
Od początku kwietnia trwają prace przy termomodernizacji Miejskiego Przedszkola nr 19 przy ul. Szkolnej. Obiekt, po ociepleniu  ścian i dachu, zyska nową elewację. Całość potrwa do końca sierpnia.
Tuż po świętach wielkanocnych za pierwsze prace zabierze się wykonawca 6-przystankowej windy dla osób z niepełnosprawnościami przy Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych przy ul. Krótkiej. Roboty mają potrwać do końca października.
W miejskich przedszkolach nr 5 przy ul. Górskiej i nr 6 przy ul. Sosnowej w kwietniu rozpocznie się wymiana  instalacji c.o. i grzejników wraz z termostatami. W liceum im. Dąbrowskiego remont przechodzi dach. Przy Szkole Podstawowej nr 29 przy ul. św. Rocha wymieniony będzie charakterystyczny dla budynku szkoły świetlik nad holem głównym.  
Opóźniają się natomiast prace związane z przebudową i rozbudową Starego Ratusza wraz z zagospodarowaniem terenu. Związane jest to nie tylko ze spowodowaną koronawirusem sytuacją, ale przede wszystkim z kolizją robót z kablami energetycznymi nieujętymi na mapach. Odsłonięte zostały mury dawnego Ratusza – pod  bezpośrednim nadzorem konserwatora zabytków opracowywana jest technologia ich wzmocnienia i naprawy. Równocześnie z budową nowego budynku na Starym Rynku oraz elementów zagospodarowania całego placu trwa przebudowa przyległych ulic – w tym Mirowskiej i Senatorskiej. Wartość całości to ok. 27 mln zł. Zadanie współfinansowane  jest ze środków unijnych i budżetu państwa oraz miejskich funduszy.
Inne duże zadanie to budowa Promenady Śródmiejskiej. Termin jej ukończenia, czyli koniec sierpnia, nie jest zagrożony – prace wykonane są w 85 proc. Teren przy ul. Boya-Żeleńskiego ma być kompleksowo przekształcony – głównym elementem kompozycyjnym będzie aleja spacerowa na osi wschód-zachód. Połączy plac wejściowy z wielofunkcyjnym placem centralnym z urządzeniami do ćwiczeń street workout oraz amfiteatralnie zaprojektowanymi miejscami do siedzenia i skarpą w postaci „zielonego” pierścienia. Koszt zadania to ok. 5,8 mln zł.
W trakcie procedury przetargowej są jeszcze: remont bursy miejskiej przy ul. Legionów, sali gimnastycznej w SP 54 przy ul. Kukuczki, sali gimnastycznej w liceum im. Norwida, elewacji w zespole szkół im. Kochanowskiego oraz budowa kanalizacji sanitarnych.
Na zdjęciu: plac budowy na płycie Starego Rynku
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0218 seconds.