Z ostatniej chwili

Miejskie lokale do wynajęcia

2018-02-02 13:04:46 informacje
img

Miasto ogłosiło dwa przetargi, pisemny i w formie licytacji na wynajem w sumie 49 miejskich lokali użytkowych i 7 garaży. Ustny przetarg dotyczy lokali w tzw. Kamienicy Kupieckiej, na inne lokale można składać pisemne oferty - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.   
Ustny przetarg w formie licytacji dotyczy trzech wolnych obecnie lokali użytkowych położonych w ścisłym centrum miasta przy al. Najświętszej Maryi Panny 24:
- na parterze, o pow. 40,21 m²,
- na I piętrze, o pow. 25,50 m², i piwnicy o pow. 30,40 m²
- na II piętrze, o pow. 63,2 m²,
Do wynajęcia w drodze przetargu pisemnego jest 46 lokali użytkowych i 7 garaży w różnych dzielnicach miasta.
Wśród nich znajdują się m.in. lokale przy ulicach: Bardowskiego, Bienia, Dekabrystów, Gaczkowskiego, Krakowskiej, Nowowiejskiego, Ogrodowej czy Warszawskiej oraz przy alejach Niepodległości, Pokoju i Wolności.
Stawka czynszu za 1 m² zależy od  lokalizacji, wielkości powierzchni użytkowej czy atrakcyjności pomieszczenia. W przypadku lokali użytkowych waha się od 4 do 30 zł, natomiast jeśli chodzi o garaże, jest to kwota od 4 do 8 zł.
Oba przetargi będą rozstrzygane 14 lutego w Urzędzie Miasta, ul. Śląska 11/13 (sala 108). Pełny wykaz lokali oraz szczegóły przetargu można znaleźć na tablicy ogłoszeń w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Częstochowy:
https://bip.czestochowa.pl/przetarg/1157060/przetarg-nieograniczony-na-wynajem-lokali-uzytkowych-licytacja
https://bip.czestochowa.pl/przetarg/1157059/przetarg-nieograniczony-na-wynajem-lokali-uzytkowych-i-garazy-pisemny
Bliższych informacji o lokalach, jak również warunkach przetargu i najmu lokali udzielają ZGM TBS Sp. z o.o. – Dział Eksploatacji, pok. nr 3 tel. 34 368-24-61 wew. 55 lub 44, a także Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych Urzędu Miasta Częstochowy pok. nr 319 tel. 34 370-75-19, adres e-mail: bglk@czestochowa.um.gov.pl

Page generated in 0.034 seconds.