Z ostatniej chwili

Miejskie ulgi dla firm, które oferują najlepsze płace

2019-09-03 15:12:20 informacje
img

Na zwolnienie z podatku od nieruchomości będą mogli liczyć pracodawcy, którzy inwestując na częstochowskich terenach specjalnych stref ekonomicznych, zaoferują nowo zatrudnionym przynajmniej trzykrotność płacy minimalnej. Tak na ostatniej sesji zdecydowali częstochowscy radni - informuje Marcin Breczko z Biura Prasowego Urzędu Miasta

Ulgi będą dostępne dla inwestorów, którzy w nowo utworzonych miejscach pracy na położonych w Częstochowie terenach SSE będą oferować – na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy – wynagrodzenie równe przynajmniej 300 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu zawarcia umowy.

Rozwiązanie to posłuży przyciągnięciu do Częstochowy firm oferujących jak najatrakcyjniejsze warunki zatrudnienia. Obecna sytuacja na lokalnym rynku pracy – bardzo niskie bezrobocie i ogromny popyt na fachowców – sprzyja wprowadzeniu tego rodzaju regulacji. Oferowane wysokie wynagrodzenie jest bowiem jednym z najważniejszych atutów firm starających się o chętnych do pracy w sytuacji, gdy ci mogą coraz częściej wybierać wśród wielu korzystnych ofert zatrudnienia. Miejskie ulgi będą sprzyjać konkurencyjności terenów specjalnych stref ekonomicznych w Częstochowie, umacniając klimat przyjazny inwestycjom. Wpisują się też w cele miejskiego programu ,,Teraz Lepsza Praca” – chodzi w nim o zapewnienie jak największej liczbie mieszkanek i mieszkańców miasta jak najbardziej stabilnych i jak najlepiej wynagradzanych miejsc pracy, a jednocześnie dobrych perspektyw rozwoju zawodowego.    

Dotychczas o ulgi mogli się ubiegać pracodawcy, którzy – tworząc miejsca pracy w specjalnych strefach ekonomicznych w Częstochowie – na start oferowali przynajmniej 150 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Uchwała w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w specjalnych strefach ekonomicznych stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną – w swoim dotychczasowym brzmieniu – została podjęta przez Radę Miasta Częstochowy w 2015 roku. Była przedłużana już dwa razy – obecnie obowiązuje do końca przyszłego roku.

Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0139 seconds.