Z ostatniej chwili

Ministerstwo nie sfinansuje testów dla personelu przedszkoli

2020-05-21 10:57:11 informacje
img

Z wnioskiem o przeprowadzenie testów dla osób opiekujących się przedszkolakami i dziećmi do lat 3 w ponownie otwieranych placówkach zwrócił się jeszcze w końcu kwietnia prezydent Częstochowy. Resort zdrowia odesłał jednak do wytycznych, w których nie ma mowy o testach dla  pracowników tych jednostek - informuje Marcin Breczko z Biura Prasowego Urzędu Miasta.
29 kwietnia Ministerstwo Edukacji Narodowej zmieniło rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych w związku z COVID-19. Umożliwiło tym samym ponowne otwarcie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz przedszkoli specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.
Tego samego dnia prezydent Częstochowy skierował do ministra zdrowia wniosek o realizację testów w kierunku koronawirusa dla pracownic i pracowników tych placówek. Zwrócił uwagę, że wznowienie ich działalności wiąże się z ryzykiem, a w przeznaczonych dla nich rządowych wytycznych nie uwzględniono postępowania wobec personelu, który mógł być narażony na zetknięcie z koronawirusem. Zdaniem władz Częstochowy wykonanie testów wracającemu do pracy personelowi winno być jednym z warunków ponownego, w pełni bezpiecznego uruchomienia tych jednostek.  
List prezydenta miasta został także przekazany do wiadomości Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Wojewody Śląskiego.
W odpowiedzi resort zdrowia lakonicznie odesłał do opublikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej przez Głównego Inspektora Sanitarnego wytycznych przeciwepidemicznych dla przedszkoli i instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – czyli do tych samych zaleceń, w których brak wzmianki o testowaniu personelu tych placówek. W wytycznych GIS jest mowa jedynie o postępowaniu w razie  podejrzenia zakażenia u personelu – placówki zostały zobowiązane do przygotowania procedury na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na wywołaną przez niego chorobę.
W Częstochowie jest 8 placówek zapewniających – w normalnej sytuacji – opiekę blisko 400 dzieciom w wieku do lat 3 oraz 91 przedszkoli, oddziałów i punktów przedszkolnych, w których opiekę sprawuje się nad 7.300 dziećmi (także w sytuacji braku ograniczeń związanych z epidemią).
Obecnie – w zakresie ograniczonym stanem epidemii – przyjmują dzieci: żłobek miejski, niepubliczne punkty żłobkowe, część miejskich i niepublicznych przedszkoli. 
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0157 seconds.