Z ostatniej chwili

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny

2019-09-19 13:32:04 informacje
img

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny - największa mobilizacja dla klimatu w historii odbędzie się w piątek 20 września.  Wyjdź z nami na ulice Częstochowy, by pokazać, że ty też się nie zgadzasz na niszczenie ziemi - apelują organizatorzy.

Przemarsz uczestników odbędzie się z pl. Daszyńskiego Alejami na pl. Biegańskiego, przewidywana jest również pikieta.

Wydarzenie odbędzie się w godz. 10.00-13.00.

W pełni legalny oraz pokojowy protest odbywa się, aby zwrócić uwagę polityków na problem. Ma zmobilizować ich do podjęcia skutecznych działań. Każdy bez względu na wiek czy poglądy może do  niego dołączyć., gdyż problem dotyczy każdego z nas. 

Postulaty organizatorów:

1. Żądamy prowadzenia polityki klimatycznej w oparciu o aktualne stanowisko nauki wyrażone w najnowszych raportach Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) powołanego przez ONZ. 

Oczekujemy, że sugerowane przez środowisko naukowe rozwiązania będą wdrażane niezwłocznie we współpracy międzynarodowej.

2. Wzywamy rząd polski, by oficjalnie uznał katastrofę klimatyczną poprzez ogłoszenie stanu kryzysu klimatycznego. Kwestia kryzysu nie może być przedmiotem ideologicznych sporów - w obliczu katastrofy musimy mówić wspólnym głosem, ponad podziałami.

3. Domagamy się zawarcia kompleksowej i aktualnej wiedzy o mechanizmach kryzysu klimatycznego w podstawie programowej na wszystkich szczeblach edukacji, przy zapewnieniu kadrze nauczycielskiej obowiązkowych szkoleń w tym zakresie. 

Jednocześnie edukację klimatyczną w pełnym zakresie swoich kompetencji powinny zapewniać samorządy lokalne.

4. Żądamy, by media wzięły na siebie odpowiedzialność za uświadamianie społeczeństwa o bezpośrednich zagrożeniach związanych z kryzysem klimatycznym.

Wzywamy do priorytetyzacji tematu katastrofy klimatycznej w przekazie medialnym oraz posługiwania się językiem odzwierciedlającym wagę problemu. 

5. Żądamy przyjęcia przez parlament RP ustawy powołującej ekspercką i niezależną Radę Klimatyczną, której zadaniem będzie opracowanie strategii osiągnięcia neutralności klimatycznej Polski do roku 2040 oraz kontrola realizacji tej strategii. 

Ustawa ta musi być stworzona przy aprobacie środowiska naukowego, maksymalnej transparentności i przy szerokich konsultacjach społecznych. 

6. Oczekujemy podjęcia natychmiastowych kroków prowadzących do przeprowadzenia sprawiedliwej transformacji gospodarki w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych. 

Wymagamy, by respektowano prawa i potrzeby wszystkich, których dotkną skutki transformacji, szczególnie osób zatrudnionych w sektorach energetyki, rolnictwa, przemysłu i transportu. 

 

Page generated in 0.0235 seconds.