Z ostatniej chwili

Mniej bezdomnych w Częstochowie

2018-02-13 10:24:16 informacje
img

Znane są wyniki wojewódzkiego badania liczby  bezdomnych, które odbyło się w nocy z 24 na 25 stycznia 2018 r. Liczba ta jest mniejsza niż w latach poprzednich i w noc badania wynosiła 371 osób, z czego 36 przebywało w tzw. miejscach niemieszkalnych, a pozostałe 335 w różnego rodzaju placówkach - informuje częstochowska Straż Miejska.
Badanie odbywało się w placówkach dla  bezdomnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe tj. Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, Fundację Chrześcijańską „Adullam”, Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape”, a także w innych miejscach, gdzie bezdomni mogą przebywać: szpitale (w tym ZOL-e i SOR-y), hospicjum, Areszt Śledczy, Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi (Izba Wytrzeźwień), placówki leczenia odwykowego, ośrodek interwencji kryzysowej, dworzec Główny PKP, Stradom PKP, dworzec PKS.
Liczeniem bezdomnych w miejscach niemieszkalnych zajmowały się dwa patrole – jeden Straży Miejskiej, a drugi Policji. W ich skład weszli także streetworkerzy z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie oraz z Fundacji św. Barnaby.
Koordynatorem badania był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, współrealizatorami członkowie Partnerstwa Lokalnego na rzecz przeciwdziałania bezdomności w mieście to jest m.in. Straż Miejska, Policja, organizacje pozarządowe, streetworkerzy, spółdzielnie mieszkaniowe, placówki służby zdrowia – w tym oddziały SOR i ZOL-e, Areszt Śledczy, placówki lecznictwa odwykowego, ośrodek interwencji kryzysowej, Izba Wytrzeźwień.
Celem badania było pozyskanie informacji o liczbie bezdomnych na terenie Częstochowy, co umożliwi dokładniej planować i realizować działania co do przeciwdziałania bezdomności oraz ograniczenia negatywnych skutków tego zjawiska w mieście. Działania te prowadzą organizacje i instytucje tworzące Partnerstwo Lokalne na rzecz przeciwdziałania bezdomności w mieście przez cały rok.
Poprzednie badanie miało charakter ogólnopolski i odbyło się w nocy z 8 na 9 lutego 2017 r. Wówczas na terenie Częstochowy przebywało 379  bezdomnych, w roku 2016 były to 382 osoby.

Page generated in 0.0454 seconds.