Z ostatniej chwili

Możliwe uruchomienie syren alarmowych

2019-05-28 10:09:28 informacje
img

Jak poinformował Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, w związku z organizacją krajowych ćwiczeń RENEGADE-SAREX 18/II, dziś, we wtorek 28 maja może wystąpić w Częstochowie konieczność uruchomienia miejskich syren alarmowych w celu ogłoszenia i odwołania alarmu związanego z tymi ćwiczeniami. 

Ćwiczenia organizuje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Ich elementem jest symulacja naruszenia przestrzeni powietrznej RP przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie. 

W przypadku znalezienia się Częstochowy - w czasie ćwiczeń - na trasie przelotu podejrzanego statku, odbędzie się trening miejskiego systemu alarmowania i ostrzegania. W ramach treningu emitowany będzie dźwięk modulowany trwający 3 minuty oznaczający ogłoszenie alarmu oraz dźwięk ciągły trwający 3 minuty, oznaczający odwołanie alarmu.

 

Page generated in 0.0313 seconds.