Z ostatniej chwili

Możliwy test syren alarmowych

2018-11-13 15:19:31 informacje
img

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony Ludności informuje, że 14-15 listopada w związku z krajowymi ćwiczeniami organizowanymi przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych RENEGADE-SAREX 18/II może wystąpić konieczność uruchomienia syren alarmowych w celu ogłoszenia i odwołania alarmu.
Ćwiczenia mają związek ze scenariuszem naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.
W tych dniach Ośrodki Dowodzenia i Naprowadzania (ODN) będą emitować – w ramach ćwiczeń – sygnały, zgodnie z trasą przelotu „podejrzanego” statku.
W ramach ćwiczeń (testu syren) emitowany może być dźwięk modulowany trwający trzy minuty - oznaczający ogłoszenie alarmu oraz dźwięk ciągły, trwający trzy minuty - oznaczający odwołanie alarmu.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0306 seconds.