Z ostatniej chwili

Można się spisać przez telefon

2020-09-02 15:37:26 informacje
img

Rozpoczął się Powszechny Spis Rolny. Będzie prowadzony w całej Polsce i potrwa do 30 listopada. Rolnicy mogą też dzwonić na infolinię i spisać się przez telefon.

Od 1 września dzwoniąc na infolinię – 22 279 99 99 wew. 1 – można spisać się przez telefon, dostępny jest też kanał „weryfikacja rachmistrza i informacje o #PSR2020”. Infolinia działa 7 dni w tygodniu, w godz. 8-20.

Spis obejmie wszystkie gospodarstwa rolne zarówno osób fizycznych (tj. gospodarstwa indywidualne), jak i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Spisywane będą gospodarstwa, które 1 czerwca br. prowadziły działalność rolniczą.

Do takiej działalności rolniczej zalicza się: uprawę roślin, która obejmuje: wszystkie uprawy rolne (w tym również uprawę grzybów jadalnych), warzywnictwo i ogrodnictwo, szkółkarstwo, hodowlę i nasiennictwo roślin rolniczych i ogrodniczych; chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, tj. bydła, owiec, kóz, koni, świń, drobiu, królików, pozostałych zwierząt futerkowych, zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych (np. dziki, sarny, daniele, lamy) i pszczół; utrzymywanie gruntów rolnych, już niewykorzystywanych do celów produkcyjnych, według zasad dobrej kultury rolnej (zgodnie z normami).

Ustawa o spisie rolnym reguluje zakres, formę i tryb przeprowadzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego powszechnego spisu rolnego w 2020 r., oraz zakres, formę i tryb prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem wyników spisu.

Page generated in 0.0154 seconds.