Z ostatniej chwili

Można zgłaszać wnioski do CARA

2019-05-07 15:42:10 informacje
img

Do 30 czerwca 2019 można składać wnioski o dofinansowanie przedsięwzięcia artystycznego ze środków finansowych Centrum Amatorskiego Ruchu Artystycznego, działającego przy Ośrodku Promocji Kultury w Częstochowie.

CARA jest przeznaczona dla amatorów, osób mieszkających i działających na terenie Częstochowy. To odpowiednia opcja dla artystów i twórców nieprofesjonalnych, którzy nie zajmują się działalnością artystyczną zawodowo i zarobkowo. Dotyczy to też osób, które nie posiadają tytułu instruktora w dziedzinie, w której składają wniosek, czy też nie ukończyły np. artystycznej szkoły wyższej lub średniej, w dziedzinie której składają wniosek.

Aby uzyskać dofinansowanie, przede wszystkim należy do 30 czerwca złożyć w Ośrodku Promocji Kultury „Gaude Mater” (ul. Dąbrowskiego 1) wypełniony wniosek, opisujący dokładnie przedsięwzięcie oraz przedstawiający kosztorys z nim związany. Wniosek do wypełnienia znajduje się na stronie ośrodka.

Oceną poszczególnych projektów zajmuje się Rada ds. Amatorskiego Ruchu Artystycznego, w skład której wchodzą osoby reprezentujące przeróżne dziedziny kultury.

Po zaakceptowaniu pomysłu i podpisaniu umowy, trzeba już tylko wziąć się do pracy, zrobić swoje i rozliczyć się z projektu do końca października. Ważne jest, by nie finansować tego samego przedsięwzięcia z różnych źródeł budżetu Urzędu Miasta Częstochowy oraz przeznaczyć środki zgodnie z zasadami i podpisaną umową.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć w OPK „Gaude Mater”.

Page generated in 0.0347 seconds.