Z ostatniej chwili

Muzeum odwołuje zimę

2019-03-07 11:40:11 informacje
img

Stało się już tradycją, że  Muzeum Częstochowskie odwołuje zimę i organizuje konkurs na najpiękniejszą marzannę.
Grupy biorące udział w Konkursie powinny do 18.03 (poniedziałek) zgłosić swój udział telefonicznie pod numerem 504 757 502, podając następujące dane: nr i nazwa placówki edukacyjnej, dokładny adres, nr telefonu kontaktowego do opiekuna grupy, liczebność grupy. 
Prace konkursowe powinny być przygotowane w formie kukły marzanny i dostarczone na plac Biegańskiego 21.03 o godz. 10.00
Każda grupa biorąca udział w Konkursie jest zobowiązana do przygotowania okrzyku towarzyszącego prezentacji marzanny.
Ocenie będą podlegać wszystkie prace, które zostaną przyniesione przez grupy i zaprezentowane 21.03 (czwartek) o godz. 10.00 na placu Biegańskiego. Będzie się oceniać ogólne wrażenie artystyczne, nawiązanie do tradycji ludowych, pomysłowość, staranność i samodzielność wykonania. Prace powinny być wykonane z surowców naturalnych, biodegradowalnych.
W skład Jury, które wyłoni laureatów, wejdą pracownicy Muzeum Częstochowskiego oraz innych instytucji kultury. Jury przyzna trzy nagrody.  Może też przyznać wyróżnienia. Każda grupa biorąca udział w Konkursie otrzyma dyplom. 
Nagrodzone oraz wybrane przez Organizatora prace będą eksponowane w Ratuszu w terminie od 22 do 28.03.
Fot. Marta Malina Moraczewska/Wikipedia

Page generated in 0.0375 seconds.