Z ostatniej chwili

Nabór do klas I szkół podstawowych

2020-03-03 10:36:08 informacje
img

2 marca rozpoczął się nabór do I klas publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021. Potrwa do 16 marca. System pozwala kandydować równocześnie do 3 oddziałów klas, w kolejności zgodnej z preferencją – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Rekrutacja dotyczy uczniów zamieszkałych w obwodzie danej szkoły oraz dzieci spoza obwodu, jeśli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Nabór do klas I szkół podstawowych odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego - link do logowania poniżej:

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/czestochowa/default.aspx

Udostępnienie oferty oraz otwarcie strony internetowej dla rodziców nastąpiło 2 marca o godz. 9:00. System zostanie zamknięty 16 marca 2020 r. o godz. 15.00.

Jeśli rodzic nie będzie miał możliwości elektronicznego wypełnienia zgłoszenia/wniosku, musi zgłosić się do szkoły podstawowej w obwodzie. Dalszych informacji udzieli dyrektor szkoły.

Przy wykorzystaniu systemu elektronicznego żadnego znaczenia nie będzie miała kolejność uzupełniania i składania wniosków pod warunkiem zachowania obowiązujących terminów.

System pozwala na kandydowanie równocześnie do 3 oddziałów klas I szkół podstawowych w kolejności zgodnej z preferencją.

Na stronie naboru podano szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji, harmonogramu, instrukcji postępowania oraz bieżących spraw związanych z rekrutacją.

Ułatwią one poruszanie się w systemie przed dokonaniem ostatecznego wyboru placówek.

Rekrutacja dzieci z niepełnosprawnościami, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów integracyjnych w szkołach podstawowych będzie przeprowadzona odrębnie tj.: rodzice dzieci z niepełnosprawnościami zgłaszają się bezpośrednio do właściwej placówki integracyjnej lub z oddziałami integracyjnymi, w której będzie prowadzony nabór i tam składają wnioski.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0144 seconds.